Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Kwaliteitsborging bouwen

 

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen

 

Al lange tijd hangt het in de lucht, de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Het wetsvoorstel heeft grote gevolgen voor de bouwwereld en houdt wijziging in van de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Omgevingswet. Naar verwachting treedt de nieuwe wet op 1 januari 2017 (gefaseerd) in werking. Met de invoering komt de kwaliteitsborging te liggen bij de marktpartijen zelf en de overheid zal niet meer inhoudelijk toetsen. Naast de (bestuursrechtelijke) wijzigingen, zullen ook de te wijzigen artikelen van Boek 7 BW worden besproken.  Kort en goed gezegd, veel ingrijpende wijzigingen vanaf 2017. Het is dan ook van groot belang dat u zich hiervan op de hoogte stelt en niet voor verrassingen komt te staan. Tijdens deze cursus zullen alle wijzigingen besproken worden en krijgt u tips over hoe u kunt inspelen op deze wijzigingen.

De cursus is praktisch van aard en uiteraard is er ruimte voor vragen vanuit de cursisten. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie en relevante  achtergrondinformatie.

 

Voor wie:

De doelgroep betreft vergunningverleners, toezichthouders en juridisch medewerkers betrokken bij het bouwproces en werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • Instrumenten voor kwaliteitsborging;
  • Toelatingscommissie kwaliteitsborging bouw;
  • Andere rol gemeente;
  • Verandering aansprakelijkheid;
  • Verruiming opschortingsrecht;
  • Tips en tricks;
  • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.