Het Vertrouwensbeginsel

Het vertrouwensbeginsel

 

Tijdens deze studiemiddag worden de diverse ins en outs van het vertrouwensbeginsel onder de loep gelegd. In de rechtspraak en in de wet zijn enkele ‘beginselen’ ontwikkeld die als gezamenlijk doel hebben om een juist en redelijk bestuur door bestuursorganen te waarborgen. De enigszins juridisch geschoolde ambtenaar maak je weinig wijs over de inhoud van het befaamde algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, “het vertrouwensbeginsel”, te vertalen met “wat heb ik als burger” aan een toezegging van een burgemeester, een wethouder, een ambtenaar of het college?

In de praktijk blijkt dat een beroep op het vertrouwensbeginsel erg vaak wordt gedaan, maar dat dit eigenlijk nooit gehonoreerd wordt door de bestuursrechter. Standaard is de hoogste bestuursrechter van mening dat voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel sprake moet zijn van ‘concrete, ondubbelzinnige toezeggingen door een daartoe bevoegd persoon waaraan verwachtingen zijn ontleend’. Met name het vereiste van een ‘bevoegd persoon’ vormt vaak het struikelblok.

Gelet op de voortschrijdende ontwikkelingen worden de ins en outs van het vertrouwensbeginsel uitgebreid besproken. Aan de orde komen de inhoud van het vertrouwensbeginsel, gevolgen van niet nakomen van toezegging, schadevergoeding/nadeelcompensatie enz.

Tijdens de studiemiddag is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Voor wie:

Deze cursus is bedoeld voor juristen, beleidsmedewerkers en juridisch medewerkers werkzaam bij gemeenten.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • Kun je vertrouwen op de overheid en vertrouwt de overheid jou?
  • Wat houdt anno 2016 nog het vertrouwensbeginsel in?
  • Wanneer kun je nog het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen aan een concrete, ondubbelzinnige toezegging van een (on)bevoegde bestuurder of ambtenaar?
  • Handelt een wethouder of minister altijd onrechtmatig als hij een toezegging niet nakomt?
  • In welke gevallen leidt handelen in strijd met toezegging of met vertrouwensbeginsel thans tot nadeelcompensatie of schadevergoeding?
  • Door de deelnemers in te brengen praktijkvragen.