Maken en toetsen van een verordening en beleidsregels

Maken en toetsen van een verordening en beleidsregels

 

Bij het maken of wijzigen van een regeling van een decentrale overheid, zoals een gemeente, provincie of waterschap, kun je tegen veel vragen aanlopen. Nadat de noodzaak van een nieuwe regeling of wijziging vast is komen te staan, zijn er veel zaken waarop je moet letten bij de formulering van de nieuwe of gewijzigde artikelen en de opbouw van de regeling. Tijdens deze cursus krijg je dus praktische handvatten over hoe je een regeling maakt. Je leert een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten verordeningen en beleidsregels. Daarnaast raak je bekend met de eisen waaraan juridisch juiste regels in ieder geval moeten voldoen en de formulering daarvan.

Als je dat wenst kun je je eigen regeling meenemen naar de cursus, zodat je daarmee kunt oefenen. Tijdens de cursus is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Voor wie:

Deze cursus is bedoeld voor juridisch adviseurs en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen, die zich bezig houden met het maken en toetsen van een verordening en beleidsregels.

De te behandelen onderwerpen:

  • Eigenschappen van een verordening en beleidsregels;
  • Bevoegdheden;
  • Vaste onderdelen van goede regelgeving;
  • Opbouw van een verordening en beleidsregel;
  • Formuleren van het moment van inwerkingtreding;
  • ‘Intrekken’ en ‘vervallen’ van een regeling;
  • Formuleren van overgangsrecht;
  • Door de deelnemers in te brengen praktijkvragen.

Docent:

Je krijgt les van mr. Eileen Jonker-Hofman. Zij is gemeentejurist en houdt zich bezig met juridische kwaliteitszorg in brede zin, waaronder de klachtbehandeling, klachtencoördinatie en het beheer van de klachtenregeling.

|