Hoe om te gaan met een schadeclaim anno 2019?

Schadeclaim

 

Hoe om te gaan met een schadeclaim anno 2019?

Kennis en inzicht verwerven over de ingewikkelde verdeling van rechtsmacht over dit onderwerp, in samenhang met actuele jurisprudentie en de (gedeeltelijke) inwerkingtreding van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten.

Praktische tips ontvangen over de wijze van afhandeling van allerhande schadeclaims die gemeenten ontvangen.

Vooruitblikken op de invoering van de wettelijke regeling voor afhandeling van verzoeken om nadeelcompensatie (als onderdeel van invoering van de Omgevingswet): wat verandert er en waaraan moet je denken bij het organiseren en inrichten van de schade-afhandeling. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak. 

Voor wie:

Deze studiemiddag is bedoeld voor al diegenen die bij een gemeente, waterschap of provincie te maken hebben met het ontvangen en afhandelen van schadeclaims. Zowel juridisch als organisatorisch en financieel – inhoudelijk. Voor hen die de aansprakelijkheidsportefeuille beheren is deze studiemiddag een zekere “must”.

De te behandelen onderwerpen:

 • Formele rechtskracht, onherroepelijke besluiten en schadeclaims;
 • Verschil tussen rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen en de  gevolgen hiervan voor de afhandeling van een schadeclaim;
 • (Historische ontwikkeling) verdeling van rechtsmacht (on)rechtmatige overheidsdaad en de gevolgen hiervan voor de bestuurspraktijk anno 2019: wanneer is de gewone rechter bevoegd en wanneer de bestuursrechter?
 • Relevante en actuele rechtspraak (on)rechtmatige overheidsdaad;
 • Het verschil tussen égalité en evenredigheid;
 • Rol en betekenis van de Awb in 2019 voor afhandeling van schadeclaims;
 • Inhoud en toepassing van het op 1 juli 2013 in werking getreden Hoofdstuk 8.4 Awb (Schadevergoeding);
 • Opzet en inhoud van het toekomstige Awb-recht inzake nadeelcompensatie (Hoofdstuk 4.5 Awb), inclusief aandachtspunten voor implementatie;
 • Bespreking herkenbare schadesituaties en door de deelnemers in te brengen praktijkcasus;
 • Actuele ontwikkelingen.
 • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.

Reactie van eerdere deelnemer(s):

Docent heeft ruime actuele kennis paraat, is gedreven.

Deskundig, direct toepasbare adviezen.

Docent:

De incompany cursus zal verzorgd worden door mr. Olaf Schuwer, opleider, publicist en specialist gemeentelijk bestuursrecht. Voorheen was hij gemeentesecretaris en griffier en is al ruim 20 jaar praktijkdocent Bestuursrecht en Gemeenterecht. Olaf is een praktijkman in hart en nieren en beschikt over diepgaande kennis van dit vakgebied. Hij staat borg voor een interactieve, boeiende en zeer relevante cursus.