Succesvol procederen in bestuursrecht

Procederen

 

Succesvol procederen in het bestuursrecht

Juridisch werk is niet alleen voor juristen, maar ook voor veel andere medewerkers binnen de overheid of belangenorganisaties steeds gewoner geworden. Daarbij hoort bijvoorbeeld het verschijnen voor een bezwaarschriftencommissie of rechtbank. Van deze medewerkers van de vakafdeling wordt verwacht dat zij over de nodige kennis en vaardigheden over het procederen beschikken. Dit geldt ook voor de startende juridisch medewerker of vertegenwoordiger van een belangenorganisatie.

Juridisch werk bij een overheid of belangenorganisatie vraagt niet alleen inzicht in de bezwaar- en beroepsprocedure, maar ook om specifieke vaardigheden hoe daarmee om te gaan.

In heldere taal bespreken we het technisch verloop van een procedure en de zitting met de tips die daarbij horen. De bedoeling is dat in de training vooral concrete en praktische vragen worden bediscussieerd en beantwoord.

Elke deelnemer is uitgenodigd al voorafgaande aan de training aan te geven waar in het bijzonder de belangstelling naar uit gaat.

Voor wie:

Deze training/workshop is bestemd voor iedereen die wel eens een juridische procedure doet binnen de overheid of belangenorganisatie en bijvoorbeeld naar een bezwaarschriftencommissie of rechtbank toe zal gaan. Dus zowel voor de medewerker van de vakafdeling, de juridisch medewerker of vertegenwoordiger van een belangenorganisatie. Deze training is zeer geschikt voor medewerkers bij een afdeling sociale zaken die bezwaarzaken en rechtbankprocedures behandelen.

De te behandelen onderwerpen:

  • Kennismaking bezwaar- en beroepsprocedure;
  • Wat is en hoe maak je een goed procesdossier?
  • Hoe bereid je je voor en maak je een verweer?
  • Rol van de medewerker bij bezwaarprocedure (of beroepsprocedure)?
  • Wat verwacht de bezwaarcommissie tijdens een zitting?
  • Maak je een pleitnota of niet?
  • Wat vertel je op een zitting en hoe kan dat het beste worden gedaan?
  • Hoe het beste te reageren op de inhoudelijke stukken en de houding van een tegenpartij of advocaat?
  • Wat te doen bij twijfel of onzekerheid tijdens de hoorzitting?
  • Door deelnemers in te brengen (praktijk)vragen.

Docent:

mr. Alexander Brouns, praktijkjurist bij een gemeente. Hij heeft ruime ervaring als voorzitter en lid van een interne bezwaarcommissie en meerdere externe adviescommissies bezwaar bij diverse gemeenten. Daarnaast heeft hij veel ervaring als juridisch vertegenwoordiger bij rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep. Alexander Brouns werkt parttime als trainer, mentor, coach en adviseur voor overheidsorganisaties. Hij spreekt de taal van de jurist én de niet jurist en kan de brug tussen beiden slaan.

|