Privacy: de bescherming van persoonsgegevens

Privacy

 

Privacy: de bescherming van persoonsgegevens

In de moderne tijd, met verstrekkende mogelijkheden rondom cloudopslag en big data, lijkt het aantrekkelijk voor overheden om zoveel mogelijk data over de eigen burgers te verzamelen en op te slaan. Wat daarbij uit het oog wordt verloren is dat de privacy van burgers en diens persoonsgegevens door de wet wordt beschermd. Ook vergroot het opslaan van veel gegevens het risico op misbruik van die gegevens door eigen medewerkers of door externe partijen als hackers. Dat staat overheden vaak voor dilemma’s: welke data mag ik opvragen, hoe moet ik die opslaan en wat als er een datalek is?

De cursus is een Introductie op de vele facetten van de privacywetgeving (zoals grondslag, doelbinding, bewaartermijn, geheimhouding, beveiliging, transparantie, voorafgaand onderzoek, etc.). Daarbij is er specifieke aandacht voor enkele recente ontwikkelingen als de meldplicht datalekken en de nieuwe boetebevoegdheid van het College Bescherming Persoonsgegevens. Desgewenst zijn bepaalde accenten in de cursus aan te brengen (bijv. meer aandacht voor beveiliging, hoe om te gaan met inzageverzoek, specifieke aandacht voor cloud, etc. etc.).

De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en relevante rechtspraak.

 

Voor wie:

De doelgroep betreft medewerkers die werkzaam zijn bij overheden en vanuit hun functie op enigerlei wijze betrokken zijn bij privacy en de bescherming van persoonsgegevens.