Politiek bestuurlijke sensitiviteit

Politiek bestuurlijke sensitiviteit

 

Effectief adviseren in een politiek-bestuurlijk krachtenveld

Politiek (juridische) adviesvaardigheden draaien om het vermogen om te kunnen anticiperen op besluitvorming en op politieke wensen. Bovendien gaat het om het zich kunnen inleven: in de positie van bestuurders en raadsleden, om te kunnen doorvragen naar drijfveren, doelen en visies en dit alles samen goed weten te verwoorden in (schriftelijke en mondelinge) adviezen binnen het juridisch kader waarin u en uw gemeente zich bevindt. Tenslotte behelst adviesvaardigheden het nemen van initiatief: in beleidsprocessen en informatievoorziening richting bestuur, raad en management.

Het juridisch kader waarin u en uw gemeente zich bevindt zal leidend zijn in uw advisering met als primair doel waarborgen creëren voor de juridische houdbaarheid van het gemeentelijk handelen. Hoe combineer je, als beleidsmedewerker die mondeling of schriftelijk beleidsadviezen geeft, politiek-bestuurlijke wensen en opvattingen met je eigen professionele deskundigheid. En hoe breng je dit tot haalbare adviezen op basis waarvan het bestuur beslissingen kan nemen?

Deze vragen staan centraal in het programma van adviesvaardigheden dat we in deze tweedaagse training aanbieden. In het programma adviesvaardigheden zullen ook gasten uit het politiek-bestuurlijk domein een belangrijke rol spelen. Zo zullen we (per programma steeds een nieuwe gast) een wethouder uitnodigen en zal een raads- of Statenlid zijn dilemma’s als politicus met u delen.

De trainer gebruikt vaak Storytelling als methodiek. Storytelling is een methode om zin en betekenis te geven aan ons alledaags handelen en helpt personen en organisaties succesvol te veranderen. Door het gebruik van deze methodiek krijgen deelnemers veel ruimte om eigen ervaringen uit te wisselen en te leren van die van andere cursisten. Voorafgaande aan het leertraject vullen de deelnemers een vragenlijst in met nadruk op ervaring en persoonlijke leerwensen.

Voor wie:

Deze tweedaagse training is bedoeld voor (juridische) beleidsadviseurs en professionals van andere stafafdelingen bij gemeenten en provincies. U moet regelmatig aan het bestuur rapporteren en adviseren. Van belang is dat u met enige regelmaat als professional met uw college of raad/staten te maken hebt.

Programma:

Dag 1

  • Hierin verkennen we de politiek-bestuurlijke domeinen en hun krachtenvelden. We doen dit aan de hand van het Domeinenmodel;
  • Aan de hand van het model van de Bestuursstijlen gaan we het college nader duiden, wie zijn zij, hoe kan ik hen ‘kennen’;
  • Tussenopdracht: de deelnemers gaan zich met behulp van een scorelijst en een vragenformulier in de huid ‘hun’ bestuurder kruipen;
  • De eigen Rolopvattingen staan in deze module centraal. Opnieuw gebruiken we daar een scorelijst en een bespreekmodel voor;

Dag 2

  • In de ochtend ontvangen wij als gast een bestuurder die we middels een verplaatsingsoefening uitdagen om iets van zijn dagelijkse dilemma’s met ons te delen;
  • Hierna gaan de deelnemers met een tussenopdracht aan de slag. Aan de hand van een aangeleverde format en het eigen dossier wordt geoefend met de kennis en inzichten die we eerder hebben opgedaan;
  • Misschien wel het meest lastige is het inschatten van politieke krachtenvelden. Raads- en statendebatten worden vaak als ondoorgrondelijk ervaren, soms zelfs irrationeel. Tijdens deze ochtend laten we zien dat het herkennen van patronen een handig hulpmiddel is;
  • Tijdens deze middag ontvangen we een raads- of statenlid. Met hem bespreken we zijn drijfveren en hoe zijn behoefte aan ambtelijke ondersteuning te weten kan komen.

Reacties van eerdere deelnemer(s)

Veel kennis van alle aspecten en kanten van het adviseren. Leuke praktijkverhalen.

Heel verhelderend, een leuke en leerzame cursus

Deze training had ik eerder moeten volgen. Met de opgedane kennis en ervaring had ik mij heel wat frustraties bespaard

Docent:

drs. Elias de Haan. Zijn vakgebied is bestuurskunde, met als specialisatie organisatiecultuur. Hij heeft sinds 2002 ervaring in het begeleiden van ambtenaren en bestuurders bij de implementatie van bestuurs- en beleidsprocessen. Elias is ook raadslid en wethouder geweest. Na zijn bestuurlijke periode heeft hij gewerkt als interim beleidsadviseur en procesbegeleider bij een provincie.

|