Overheidscontracten

Contractenrecht

Overheidscontracten (twee dagdelen)

Overheden sluiten voortdurend contracten, zoals ict-contracten, huurovereenkomsten of subsidie-overeenkomsten. Specifieke expertise op het gebied van het maken en beoordelen van contracten is vaak niet of beperkt aanwezig. Een goed contract hoeft niet lang of ingewikkeld te zijn, maar hierover dient in ieder geval goed te zijn nagedacht. In deze masterclass leert u op een systematische wijze contracten op te stellen en te beoordelen. U krijgt de relevante juridische kennis aangereikt en belangrijke tips uit de praktijk. Met die kennis bent u in staat om een zo sterk mogelijke juridische positie voor uw (overheids)organisatie te creëren en discussies over de uitleg van een overeenkomst in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Voorts leert u wat de juridische mogelijkheden zijn indien er niettemin problemen ontstaan bij de uitvoering van een overeenkomst. In deze masterclass wordt ook aandacht besteed aan de regels die in het bijzonder voor de overheid als contractspartij gelden. 

U wordt van harte uitgenodigd om zowel vooraf als tijdens de masterclass uw eigen juridische vragen in te brengen. Er is tijdens deze dag voldoende gelegenheid om deze te bespreken en ervaringen uit te wisselen. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zit een handout van de Power Point Presentatie, en relevante juridische (achtergrond) informatie.  

Voor wie:

Deze masterclass is interessant voor zowel juristen als niet-juristen, zoals inkopers en ambtenaren van diverse vakafdelingen binnen de overheid die te maken hebben met contracten. 

De te behandelen onderwerpen:

  •          Soorten overheidscontracten

Aan de orde komt het onderscheid tussen privaatrechtelijke overeenkomsten, bevoegdhedenovereenkomsten, gemengde overeenkomsten en convenanten. Voorts wordt aandacht besteed aan de doorkruisingsleer.

  •      Precontractuele fase, voorbehouden en vertegenwoordiging

Wanneer kunnen onderhandelingen worden afgebroken en wat zijn de juridische consequenties?
Welke voorbehouden kunnen wel en niet worden gemaakt en wat betekenen deze precies?
Wanneer is een gemeente juridisch gebonden aan toezeggingen?
Wanneer is er sprake van een rechtsgeldige overeenkomst?

  •      De inhoud en het opstellen van een contract

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?
Welke betekenis heeft een considerans?
Wat zijn de essentiële juridische onderdelen van een overeenkomst?
Op welke wijze kunnen/moeten afspraken worden gemaakt en geformuleerd?
Welke wettelijke bepalingen zijn van dwingend recht?

  •      De (niet-)nakoming van een contract

Welke rol spelen redelijkheid en billijkheid en algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
Wat zijn (de gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
Hoe om te gaan met niet- nakoming van contractuele verplichtingen?
Wanneer slaagt of faalt een beroep op een exoneratie?

  •      De aantasting en de beëindiging van een overeenkomst

In welke gevallen kan een overeenkomst worden vernietigd of nietig worden verklaard?
Wanneer en op welke wijze kan een overeenkomst worden beëindigd?
Wat zijn de juridische consequenties?

Reactie van eerdere deelnemer(s):

‘Prima concept: twee middagen cursus!

Enthousiaste en zeer deskundige docente

Veel praktijkgerichte informatie opgedaan’

Docente:

mr. Maaike Bomers, ruim twintig jaar advocaat in de overheids- en vastgoedpraktijk. Zij doceert onder meer voor de Beroepsopleiding voor advocaten en als gastdocent op de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Niet alleen haar ruime advieservaring maar ook haar proceservaring (geschillen over overeenkomsten) hebben bijgedragen aan haar verregaande expertise op het gebied van contracten maken en beoordelen. 

||