Over Bureau | Kennis

Over Bureau | Kennis

De oprichter van Bureau | Kennis is vanaf 2003 actief in het delen en overbrengen van actuele (juridische) kennis aangaande de publieke sector.

Bureau | Kennis hanteert helder en professioneel studiemateriaal in de vorm van zeer uitgebreide syllabi. Al ons lesmateriaal is speciaal voor onze cursussen ontwikkeld. Dat veel deelnemers herhaaldelijk terugkeren, zegt meer dan genoeg. Onze docenten worden na iedere bijeenkomst beoordeeld aan de hand van een door de deelnemers van de bijeenkomst ingevuld evaluatieformulier. Wij maken doorgaans gebruik van zeer goed met het openbaar vervoer bereikbare locaties. Wij hanteren geen aparte arrangements- of locatiekosten. Certificaten van deelname en syllabi worden standaard zonder extra kosten uitgereikt.

bk8901rb
Leren van en door elkaar, kennisdeling, individuele- en organisatieontwikkeling, betrokkenheid, loyaliteit en persoonlijke aandacht.

Onze missie

Bureau | Kennis wil een bijdrage leveren aan uw persoonlijke ontwikkeling. Met onze bijeenkomsten, die nauw aansluiten bij de behoeften van haar opdrachtgevers, hopen wij u te inspireren tot nadere professionalisering van uw werkzaamheden. Uitgangspunt daarbij is het aanreiken van kennis waarmee u en uw medewerkers beter kunnen bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen en hun persoonlijke ontwikkeling. Onze aanpak is doelgerichte kennis aan te bieden, waarin de hedendaagse veranderende samenleving leidend is. Sleutelwoorden hierbij zijn: actualiteit en kennis. Kernwaarden hierbij zijn: leren van en door elkaar, kennisdeling, individuele- en organisatieontwikkeling, betrokkenheid, loyaliteit en persoonlijke aandacht.

over-bureau-kennis-foto12

De mensen

drs. Ben Bruinier

Oprichter Bureau | Kennis. Hij is verantwoordelijk voor de juridische product- en dienstontwikkeling alsmede het kennismanagement. Een lange reeks van seminars, symposia, kennisdeeldagen, masterclasses en studiedagen heeft zijn kennis en passie omtrent juridische ontwikkelingen gevoed.

Stuur Ben Bruinier een bericht

Docenten:

 

mr. Jan Ariës

Freelance docent staatsrecht, gemeenterecht, algemeen bestuursrecht en ruimtelijk bestuursrecht. Daarnaast voorzitter van een aantal bezwaarschriftencommissies. Voorheen was Jan plaatsvervangend griffier en secretaris van de raadscommissie Ruimtelijke zaken van de gemeente Boxtel.

 

mr. Gerardus Bartels

Gerard werkt sinds 1986 bij de gemeente Breda, thans als Strategisch concernadviseur juridische zaken. Hij verzorgt regelmatig privaatrechtelijke en publiekrechtelijke cursussen, zowel binnen als buiten de gemeente. Hij was bijna tien jaar deeltijd docent op enkele hogescholen.

 

mr. Maaike Bomers

Ruim twintig jaar als advocaat werkzaam in de overheids- en vastgoedpraktijk. Naast haar praktijk in Nijmegen doceert zij onder meer het vak huurrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en voor de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

prof. dr. ir. Arjan Bregman

Arjan is sinds 1 september 2016 bijzonder hoogleraar Bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast heeft hij een adviesbureau op het gebied van publiek-private samenwerking, ruimtelijk bestuursrecht en grondbeleid. Hij is ook Research fellow bij de Amsterdam School of Real Estate en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht in Den Haag.

 

ir. Eric Brugman

Eric is zelfstandig architect, universitair docent en medeauteur van het boek Werken in de geest van de Omgevingswet. Ook is hij een van de oprichters van het Stadslab Roermond, dat samen met de inwoners van Roermond experimenteert met een totaal nieuwe benadering van ruimtelijke projecten en processen. 

 

mr. Frank Delissen

Werkzaam als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed bij Dirkzwager advocaten & notarissen in Nijmegen. Frank heeft zich sinds 1984, naast het aanbestedings-, bouw- en huurrecht, verder gespecialiseerd en adviseert (semi-)overheden op het gebied van (maatschappelijk) vastgoed.

 

mr. Edwin van Dijk

Advocaat en managing partner bij Construct Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het bouwrecht. Edwin heeft specifieke kennis op het gebied van STABU en RAW bestekken, Vraagspecificaties, Functioneel Specificeren, Systems Engineering binnen geïntegreerde contracten (UAV GC 2005) en Systeem Gerichte Contractbeheersing.

 

mr. Machiel van Driel RB

Is fiscaal jurist en eigenaar van BTW-PLAZA en Van Driel Fruijtier btw-specialisten. Machiel houdt zich met name bezig met advisering van non-profit instellingen en verzorgt regelmatig lezingen en cursussen.

 

mr. drs. Maarten Eurlings

Maarten is werkzaam als advocaat bij de provincie Gelderland en 2BW Advocaten in Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in de juridische aspecten van overheidshandelen, zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk. Tevens is hij voorzitter en lid van gemeentelijke bezwarencommissies. 

 

prof. mr. Douwe Jan Elzinga

Hoogleraar bestuursrecht in Groningen en auteur van diverse boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Douwe Jan was voorzitter van de commissie-Elzinga, de staatscommissie voor Dualisme en Lokale Democratie. Op basis van dit advies kwam de Wet dualisering gemeentebestuur tot stand.

 

drs. ing. Jan Eskens MMO BA

Jan is zelfstandig ondernemer en adviseert op het snijvlak van mens en organisatie, is interim- en projectmanager en coacht executives en teams. Hij is daarnaast trainer op het brede gebied van bedrijfsvoering, project- en programmamanagement en op het gebied van sociaal-communicatieve vaardigheden.

 

drs. Elias de Haan

Bestuurskundige met als specialisatie organisatiecultuur. Hij begeleidt ambtenaren en bestuurders bij de implementatie van bestuurs- en beleidsprocessen. In het verleden was hij ook raadslid en wethouder.

 

mr. Tim Jansen

Tim is sinds 2008 als jurist werkzaam bij de gemeente Breda. Het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie is zijn hoofdtaak; hij is ervaren in een breed scala aan bezwaren op het gebied van bestuursrecht. Ook adviseert hij de gemeentelijke organisatie, onder andere over de Wet openbaarheid van bestuur.

 

mr. Eileen Jonker-Hofman

Sinds 2010 jurist bij de gemeente Oldebroek op het gebied van algemeen juridische zaken. Zij is specialist en trainer op het gebied van juridische kwaliteitszorg, algemeen bestuursrecht en juridische vaardigheden. Waaronder advisering over kwaliteit van regelgeving, mandaat en klachtrecht.

 

mr. drs. Mark Jansen

Mark werkt sinds december 2007 als advocaat op de sectie intellectuele eigendom en IT-recht van Dirkzwager advocaten & notarissen in Arnhem. Hij heeft Nederlands Recht (2006; cum laude) en Bedrijfswetenschappen (2007) gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

mr. Cyril Jungerman

Jurist bestuursrecht en zelfstandig ondernemer. Cyril adviseert, procedeert en doceert op het terrein van algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht en handhaving. Daarnaast is hij voorzitter en lid van enkele gemeentelijke bezwarencommissies. 

 

mr. Charlotte Raaimakers

Zij heeft Internationaal en Europees Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2011 was Charlotte werkzaam als advocaat binnen het civiele (vastgoed)recht bij een groot advocatenkantoor in Nijmegen. Per 1 mei 2018 is Charlotte verbonden aan Linssen advocaten in Tilburg en is zij (mede) werkzaam binnen de vakgroep cassaties.

 

mr. Anouk Scharff

Bestuursrechtadvocaat en werkzaam binnen het team omgevingsrecht bij Lexence advocaten & notarissen in Amsterdam. Voorheen werkte zij onder meer als projectleider bestemmingsplannen en jurist Ruimtelijke Ordening bij verschillende gemeenten.

 

mr. Kim Schemkes

Advocaat Bouw- en Vastgoedrecht bij Bierman Advocaten in Tiel. Daarnaast is Kim Secretaris van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen.

 

mr. Trees van der Schoot

Zelfstandig gevestigd adviseur, publicist, specialist ruimtelijk ordeningsrecht en algemeen bestuursrecht met 25 jaar ervaring in het werkveld. Heeft verschillende boeken over ruimtelijk ordeningsrecht geschreven.

 

mr. Olaf Schuwer

Zelfstandig gevestigd opleider te Zwolle, publicist en specialist gemeentelijk bestuursrecht. Is ruim 20 jaar praktijkdocent bestuursrecht en gemeenterecht en was voorheen ook gemeentesecretaris en griffier.

 

mr. Rolf Sieben

Rolf is jurist omgevingsrecht en eigenaar van Sieben & Lont bestuursrechtadviseurs. Rolf is een ervaren opleider en kent als projectleider bestemmingsplannen de problematiek vanuit de dagelijkse praktijk. Hij schrijft daarnaast artikelen op het gebied van het omgevingsrecht en is jurisprudentie auteur bij Module Ruimtelijke Ordening.

 

Jeroen Stein

Jeroen is een ervaren freelance adviseur corporate en marketingcommunicatie. Hij werkte voor diverse overheden en beursgenoteerde bedrijven in Noord-Brabant en Limburg: als perswoordvoerder en als adviseur en manager communicatie en investor relations.

 

mr. Anouk van der Veer

Juridisch adviseur bij de gemeente Breda. Anouk heeft ruime ervaring als juridisch adviseur bij de gemeente, zowel op bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk gebied.

 

mr. Peter Verstegen

Peter is sinds 1997 advocaat. Hij is gespecialiseerd in bouw- en aanbestedingsrecht en schrijft artikelen en geeft cursussen over die rechtsgebieden. Daarnaast is hij bouwmediator. 

 

mr. Matthijs van der Wulp LLM

Matthijs is vanaf december 2005 werkzaam als btw-adviseur. Sinds 2011 is hij partner bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten. Hij verzorgde vele publicaties over btw en is vaste medewerker van Btw-Brief. Daarnaast is hij als buitenpromovendus verbonden aan Tilburg University.

 

ir. Henk H. van Zeeland bi

Henk is ad hoc adviseur van de rijksoverheid inzake bouwkwaliteit, regelgeving, normen en certificering. Hij is ervaren in het certificeren van partijen, producten en processen. Ook heeft hij een praktijk als architect en is hij lid van diverse adviescolleges.