Openbaarheid van bestuur (Wob en Woo)

Openbaarheid van bestuur

 

Wob en Woo

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) haalt regelmatig het nieuws. Met name misbruik van de Wob door bijvoorbeeld ‘dwangsommenjagers’ heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Op dat punt is de Wob inmiddels aangepast. Maar de wetgever zit niet stil. De opvolger van de Wob, de Wet open overheid (Woo), is in april 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. Vanwege de behandeling in de Eerste Kamer komt er een ‘impactanalyse’. Het wetsvoorstel voor de Woo heeft namelijk de nodige kritiek gekregen van onder meer de VNG vanwege de mogelijk hoge kosten en uitvoeringslasten. Toch doen overheden er goed aan om met de komst van de Woo rekening te houden. Want duidelijk is in elk geval dat de Woo veel (meer) vraagt van overheden in vergelijking met de Wob. Dit alles met als doel om de toegang tot publieke informatie voor de democratische rechtsstaat alsmede de mogelijkheden van hergebruik van overheidsinformatie beter te regelen.

Tot de komst van de Woo zullen overheden met de Wob moeten werken. En ook over de Wob valt, aan de hand van recente rechtspraak, een en ander te melden. Het doel van deze studiemiddag is om u aan de hand van enkele recente uitspraken van de bestuursrechter bij te praten over actualiteiten rondom de Wob. Het grootste deel van de middag is bedoeld om u vertrouwd te maken met de hoofdlijnen van de Woo.

U wordt van harte uitgenodigd om zowel vooraf als tijdens de studiemiddag uw eigen juridische vragen in te brengen. Voor vragen en discussie is uiteraard voldoende gelegenheid. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak.

 

Voor wie:

De doelgroep betreft (beleids)medewerkers, juristen en juridisch medewerkers werkzaam bij de overheid.

 

De te behandelen onderwerpen:

 • Enkele actualiteiten uit recente Wob-jurisprudentie;
 • Wat is de reikwijdte van de Woo?
 • Voor wie geldt deze wet?
 • Hoe actief is de plicht tot openbaarmaking onder de Woo?
 • Wanneer kunnen verzoeken om informatie straks nog geweigerd worden?
 • Wat mag ik onleesbaar maken?
 • Wat blijft er over van de ‘persoonlijke beleidsopvatting’?
 • Staat mijn ambtelijk advies straks ook online?
 • Hoe verhoudt de Woo zich tot de Archiefwet?
 • Welke ‘straf’ staat er op het niet tijdig afhandelen van een Woo-verzoek?
 • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.