Openbaar bestuur: geheimhouding en openbaarheid

Openbaar bestuur: geheimhouding en openbaarheid

 

Openbaarheid is de norm in het openbaar bestuur en slechts bij uitzondering moet iets vertrouwelijk of geheim blijven. In de praktijk is dit echter een van de lastigste vraagstukken in het openbaar bestuur. Want is er eigenlijk een verschil tussen vertrouwelijk en geheim? En als iets het stempel geheim krijgt, mag je dan die informatie wel of niet vertrouwelijk met iemand delen? Wie beslist over de vraag of iets geheim moet blijven en wie kan die geheimhouding weer opheffen? Het vraagstuk van openbaarheid en geheim heeft een hoog politiek gehalte. Er zijn veel verschillen tussen de afzonderlijke gemeenten, provincies en waterschappen. En dat roept de vraag op hoe op een fatsoenlijke en effectieve manier met dit vraagstuk kan worden omgegaan?
Na de algemene presentatie wordt met de aanwezigen gedebatteerd over de verschillende aspecten van het vraagstuk. Daarbij ligt een sterke nadruk op de mogelijke betekenis van een geheimhoudingsprotocol. Wat zijn de voordelen van een dergelijk protocol? Hoe kan op die manier de praktijk van openbaarheid en geheimhouding worden verbeterd? Nadien ontvangt u een certificaat van deelname.

 

Voor wie:

Deze masterclass met betrekking tot het openbaar bestuur is bedoeld voor burgemeesters, raadsgriffiers, raadsleden, wethouders, gedeputeerden, statenleden, journalisten en andere belangstellenden, die zich bezig houden met openbaarheid en geheimhouding.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • Het verschil tussen vertrouwelijk en geheim?
  • Wie beslist over de vraag of iets geheim moet blijven en wie kan die geheimhouding weer opheffen?
  • De rol van het strafrecht inzake geheimhouding;
  • De wettelijke regeling inzake geheimhouding en openbaarheid;
  • Hoe kunnen de dubbelrollen het beste worden ingevuld?Valt de soms selectieve informatie die een bestuurde verschaft ook onder de categorie geheime informatie?
  • De mogelijke betekenis van een geheimhoudingsprotocol;
  • Wat zijn de voordelen van een dergelijk protocol?
  • Hoe kan op die manier de praktijk van openbaarheid en geheimhouding worden verbeterd?
  • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.