Open Cursussen

Open Cursussen

Binnen het openbaar bestuur is kennis van wet- en regelgeving een noodzakelijkheid. Jurisprudentie verschaft u nieuwe informatie voor de dagelijkse manier van handelen. Onze cursussen zijn geënt op de ontwikkelingsbehoeften van (juridische) professionals binnen de publieke sector.

 

U leert nieuwe dingen samen met andere personen dan uw eigen collega’s, waardoor u ook van elkaars ervaringen kunt leren. Onze cursussen bieden de mogelijkheid uw persoonlijke kennis te vergroten en te verbreden en zijn toegespitst op de actualiteit. Voor een ieder is er een cursus die aansluit bij zijn of haar kennisbehoefte.

 

Bureau | Kennis ontwikkelt hoogwaardige cursussen voor medewerkers van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en andere bestuursorganen.

 

Onze docenten zijn vanuit hun jarenlange ervaring zeer bekend met de publieke sector. Docenten die problemen binnen de dagelijkse praktijk van cursisten herkennen en praktische, direct toepasbare oplossingen aandragen. De cursisten ontvangen bij aanvang van de cursus standaard een uitgebreide syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen en actuele en relevante rechtspraak. Ook nadien fungeren de docenten als vraagbaak voor u en uw medewerkers. Vragen die verband houden met het onderwerp van de cursus kunnen daarmee ook op een later tijdstip worden behandeld. Certificaten van deelname worden standaard uitgedeeld.

bk051rb

Benieuwd naar onze agenda voor Open Cursussen?