Omgevingswet

Omgevingswet

 

Gestart onder het motto “Eenvoudig Beter’ is de Omgevingswet inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen. De omgevingswet regelt voor de fysieke leefomgeving waar verantwoordelijkheden liggen, hoe taken en bevoegdheden van de verschillende overheden zijn verdeeld en met welke procedures we in de toekomst te maken zullen krijgen. Inhoudelijke normen komen pas in 2016 als de AMvB’s in procedure gaan. Wat is nu de bedoeling van deze omgevingswet? Dat is omschreven in de parlementaire stukken. Die bestaan nu al uit circa 1500 pagina’s en met de AMvB’s komt daar nog evenveel of meer informatie bij. Bent u in staat dat allemaal door te lezen? Hikt u er tegenaan om dit te gaan doen? In deze cursus leggen wij u uit wat de ‘geest van de wet’ inhoudt en waar u belangrijke zaken kunt vinden.

Wie kennis heeft genomen van de ‘geest van de wet’ beseft dat de omgevingswet heel veel gevolgen zal hebben: inhoudelijk en juridisch, omdat vertrouwde wetsartikelen verdwijnen en een breuk met de bestaande jurisprudentie is beoogd. Bestaande werkwijzen gaan op de schop, bestaande kennis kan in de prullenbak. Er komt dus een periode van onzekerheid aan waarbij niemand in Nederland precies weet hoe het zit, terwijl er wel volop keuzevrijheid en beslissingsruimte is. Dat is beangstigend en bevrijdend tegelijk.

Tijdens deze studiemiddag gaan we in op de veranderingen, maar vooral ook de vraag: wat doet dit met u en hoe kun u hierop het beste inspelen: nu en straks? U gaat dus niet alleen naar huis met kennis, maar ook met een goed gevoel. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, achtergrondinformatie en relevante rechtspraak. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname.

 

Voor wie:

De doelgroep betreft iedereen die meer wil weten van de Omgevingswet. Gedacht kan worden aan: medewerkers Ruimtelijke Ordening, grondzaken, Algemeen Juridische Zaken, bouwzaken en milieu bij gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook aan raadsleden, ontwikkelaars, belangenbehartigers etc.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • Hoe en waarom van de nieuwe wet;
  • Het proces van de stelselherziening: wat hebben we al en wat komt er nog op ons af?;
  • De verschillende nieuwe instrumenten;
  • Wat doet dit proces met u en hoe gaat uw organisatie hiermee om?
  • Actuele ontwikkelingen rondom de Omgevingswet;
  • Tips en tricks vanuit de praktijk;
  • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.