De Omgevingswet voor raadsleden en raadsgriffiers

Omgevingswet

 

Omgevingswet voor raadsleden en raadsgriffiers

Gestart onder het motto ‘Eenvoudig Beter’ is de Omgevingswet inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen. De wet regelt voor de fysieke leefomgeving waar verantwoordelijkheden liggen, hoe taken en bevoegdheden van de verschillende overheden zijn verdeeld en met welke procedures we in de toekomst te maken zullen krijgen.

Wat is nu de bedoeling van deze wet? Dat is omschreven in de parlementaire stukken. Die bestaan nu al uit circa 1500 pagina’s en met de AMvB’s komt daar nog evenveel of meer informatie bij. Bent u in staat dat allemaal door te lezen? Hikt u er tegenaan om dit te gaan doen?

Tijdens deze studiemiddag leggen wij u uit hoe de gemeenteraad de rol van waakhond krijgt. Ook de vraag ‘Heeft de gemeenteraad voldoende tanden om te bijten?’ zal worden beantwoord. Is de democratie in het geding? Wie kennis heeft genomen van de ‘geest van de wet’ beseft dat deze wet heel veel gevolgen zal hebben: inhoudelijk en juridisch, omdat vertrouwde wetsartikelen verdwijnen en een breuk met de bestaande jurisprudentie is beoogd. Bestaande werkwijzen gaan op de schop, bestaande kennis kan in de prullenbak.

We gaan in op de veranderingen, maar vooral ook de vraag: wat doet dit met u en hoe kun u hierop het beste inspelen: nu en straks? U gaat dus niet alleen naar huis met kennis, maar ook met een goed gevoel. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie en achtergrondinformatie.

 

Voor wie:

De doelgroep betreft raadsleden en raadsgriffiers. Voorts een ieder die meer wil weten van de Omgevingswet.

 

De te behandelen onderwerpen:

 • Hoe en waarom van de nieuwe wet;
 • Het proces van de stelselherziening;
 • De verschillende nieuwe instrumenten;
 • De rol van waakhond voor de gemeenteraad;
 • De tanden van de waakhond;
 • Opnemen van doelen in de Omgevingsvisie door de raad;
 • Wijzigen van het Omgevingsplan als bevoegdheid van de raad;
 • De raad buitenspel zetten bij afwijkingsbesluiten;
 • Is de democratie in het geding?
 • Denkbare reparaties op het Omgevingsbesluit;
 • Actuele ontwikkelingen rondom de Omgevingswet;
 • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.

Docent:

mr. Trees van der Schoot, adviseur, publicist, specialist ruimtelijk ordeningsrecht en algemeen bestuursrecht. Trees is inmiddels 25 jaar werkzaam op het terrein van de Ruimtelijke Ordening, heeft verschillende boeken omtrent ruimtelijk ordeningsrecht geschreven en geeft trainingen, cursussen, workshops en inleidingen. Zij is als geen ander in staat u te helpen bij het verkrijgen van inzicht in deze belangwekkende materie.

|