Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie, planschade en onteigening

 

Nadeelcompensatie: wanneer en hoe wordt de rechtmatig veroorzaakte schade berekend en verrekend? Tijdens deze studiedag komen zowel de juridische als administratieve aspecten van rechtmatig veroorzaakte schade uitgebreid aan de orde. De wettelijke grondslagen en de verschillende relevante factoren die een rol spelen bij de beoordeling van nadeelcompensatieclaims worden besproken. Er zal worden ingegaan op de vele aspecten die samenhangen met of van toepassing zijn op de figuur “nadeelcompensatie”: gehele of gedeeltelijke vergoeding, schadeloosstelling, schadevergoeding en tegemoetkoming in schade. Het normaal maatschappelijk risico en belangwekkende jurisprudentie zal worden besproken. Daarnaast zal in de middag aan de hand van verschillende casussen veel aandacht worden besteed aan de factoren, criteria, omstandigheden en berekening van de (hoogte) van bedragen die van belang zijn voor het bepalen van eventuele nadeelcompensatie. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de studiedag een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentaties, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname.

 

Voor wie:

Deze interactieve studiedag is bedoeld voor (beleids) medewerkers van bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van nadeelcompensatieclaims. Geadacht kan worden aan: juristen, juridisch controllers en- beleidsmedewerkers en leden bezwaarschriftencommissies.

 

De te behandelen onderwerpen:

 • Wat houdt het egalité;- en evenredigheidsbeginsel in?
 • Is er daarvoor een wettelijke grondslag aan te wijzen?
 • Wat is nadeelcompensatie?
 • Is er verschil met bestuurscompensatie?
 • Wat zijn de relevante factoren bij de bepaling of sprake is van nadeelcompensatie?
 • Is bij nadeelcompensatie sprake van gehele of gedeeltelijke vergoeding?
 • Wat is het verschil tussen volledige schadeloosstelling, schadevergoeding of tegemoetkoming in schade?
 • Welke schade moeten de burgers zelf dragen?
 • Kan een bestuursorgaan daartoe beleidsregels formuleren?
 • Wat wordt verstaan onder het normale maatschappelijke risico?
 • Kan een bestuursorgaan eventuele schade afwentelen op een begunstigde van een besluit?
 • Hoe luidt de nieuwe wettelijke regeling Nadeelcompensatie?
 • Jurisprudentie;
 • Berekenen van de omvang van de toe te kennen compensatie op basis van de financiële administratie van de claimant;
 • Beoordeling externe ontwikkelingen en uitgangspunten;
 • Waar is de benodigde informatie te verkrijgen?
 • Toetsing van de verkregen informatie;
 • In te brengen praktijkvragen.