De mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestemmingsplan

Bestemmingsplannen

 

De mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestemmingsplan

De komende jaren zal het bestemmingsplan nog steeds het centrale instrument zijn voor gemeenten om het ruimtelijk ordeningsbeleid juridisch vorm te geven. Gemeenten kunnen het zich dus niet veroorloven om de komende jaren geen aandacht aan het instrument bestemmingsplan te geven.

In deze cursus zal ingegaan worden op de mogelijkheden om procedures rond bestemmingsplannen te versnellen en welke mogelijkheden de Crisis- en Herstelwet biedt. Hoe kan er voor worden gezorgd dat de ladder voor duurzame verstedelijking op de juiste wijze wordt doorlopen? De inwerking getreden Programmatische Aanpak Stikstof en de problematiek rond stikstofdepositie komt aan de orde. Ook de inpassing van de parkeernormen in bestemmingsplannen, de reactieve aanwijzing en het inpassen van geluidszones in bestemmingsplannen, komt uitgebreid aan de orde.

Cursisten worden van harte uitgenodigd vóór de cursus (praktijk)vragen in te dienen via info@bureau-kennis.net. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen en actuele en relevante rechtspraak.

 

Voor wie:

Deze cursus is bestemd voor medewerkers bij gemeenten, provincies en adviesbureaus die betrokken zijn bij het maken of toetsen van bestemmingsplannen, medewerkers Ruimtelijke Ordening, milieu, bouw- en woningtoezicht en verkeer & vervoer.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • De ladder voor duurzame verstedelijking: hoe kan er voor worden gezorgd dat de ladder op juiste wijze wordt doorlopen?
  • Programmatische Aanpak Stikstof en de problematiek rond stikstofdepositie; Uitbreidingsmogelijkheden voor de agrarische sector in relatie tot Natura2000-gebieden;
  • Welke mogelijkheden biedt de Crisis- en Herstelwet voor het versnellen van procedures?
  • Inpassing van parkeernormen in bestemmingsplannen;
  • De reactieve aanwijzing: in hoeverre hebben gemeenten last van dit instrument?
  • Het inpassen van geluidszones in bestemmingsplannen;
  • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.

Docent:

mr. J.C.M. (Jan) Ariës, docent staatsrecht, gemeenterecht, algemeen bestuursrecht en ruimtelijk bestuursrecht. Voorheen griffier en secretaris van de raadscommissie ruimtelijke zaken gemeente Boxtel en thans voorzitter van enkele bezwaarschriftencommissies. Jan is een zeer ervaren docent en kent de problematiek vanuit de praktijk.