Mandaatbesluit

Mandaatbesluit

Actualisatie van de mandaat-, volmacht en machtigingsregeling.

Nadat de noodzaak van een actualisatie vast is komen te staan, zijn er veel zaken waarop je moet letten bij de formulering van de geactualiseerde bepalingen en de samenstelling van de regeling, bijbehorende mandaatlijsten en het mandaatbesluit. Tijdens deze cursus zullen verschillende methodieken van (onder)mandaat de revue passeren. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt over hoe je een mandaatregeling actualiseert en formuleert, zowel juridisch als praktisch binnen je organisatie. Ook raak je bekend met de eisen waaraan juridisch juiste mandaten, volmachten en machtigingen in ieder geval moeten voldoen. Tijdens de cursus is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Nadien ontvang je een certificaat van deelname.

 

Voor wie:

Deze cursus is bedoeld voor juridisch adviseurs en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen, die zich bezig houden met het beheren en actualiseren van het mandaat besluit, mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling. Op juridisch gebied bieden wij meerdere cursussen aan, waaronder de cursus juridische kwaliteitszorg.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • Juridisch kader Algemene wet bestuursrecht (Awb);
  • Eigenschappen van mandaat-, volmacht- en machtiging;
  • Opbouw en formulering van de Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling;
  • Systemen van (onder)mandaat & praktijkvoorbeelden daarvan;
  • Formuleren van mandaat-, volmacht- en machtigingsbepalingen;
  • Maken en actualiseren van mandaat-, volmacht- en machtigingslijsten;
  • Concrete voorbeelden & formats uit de dagelijkse praktijk;
  • Door de deelnemers in te brengen praktijkvragen.