Juridische kwaliteitszorg

Juridische kwaliteitszorg

 

Deze cursus is bedoeld voor juridisch adviseurs en beleidsmedewerkers van decentrale overheden en zelfstandige bestuursorganen die belast zijn met het onderwerp juridische kwaliteitszorg. De deelnemers leren tijdens de cursus in één dagdeel de basisbeginselen van een goede juridische kwaliteitszorg. Theorie en praktijk worden tijdens de cursus constant met elkaar verbonden. De opgedane kennis is meteen toepasbaar.

De cursus behandelt beproefde methodes voor juridische kwaliteitszorg. Diverse modellen voor juridische kwaliteitszorg passeren daarbij de revue. Bij deze modellen ligt de focus op juridische risicosignalering en onderzoek naar kwaliteit die de grootste kans hebben op succes in de organisatie. De verschillende theoretische onderdelen van juridische kwaliteitszorg, zoals het toepassen van juridische kwaliteitszorg, het opzetten van een plan daarvoor en de borging van kennis, worden vanuit een praktische invalshoek benaderd.

U krijgt diverse formats aangereikt, zowel vanuit de beroepsmatige ervaring van de docent als daarbuiten. De cursus beoogt geen diepgaande behandeling te geven van lokale of landelijke regelgeving, zoals de inhoud van de APV of Awb.

Tijdens de cursus is er genoeg ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van praktijkervaringen. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie en relevante achtergrondinformatie.

 

Voor wie:

Deze cursus is bedoeld voor juristen en beleidsmedewerkers van decentrale overheden en zelfstandige bestuursorganen, die zich bezig houden met een breed juridisch takenpakket, waaronder de zorg voor een goede juridische kwaliteit. Ook is deze cursus geschikt om eerder opgedane kennis op te frissen.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • Belangrijke elementen van kwaliteitszorg;
  • Effectief onder de aandacht brengen van kwaliteitszorg in de organisatie;
  • Grondbeginselen en methodieken voor juridische kwaliteitszorg;
  • Vormgeven, uitvoeren en implementeren van onderzoek naar juridische kwaliteit: varianten van de legal audit;
  • Het concreet herkennen en beheersbaar maken van juridische risico’s op diverse beleidsterreinen;
  • Methodes voor het borgen van kennis;
  • Voorbeelden en formats uit de praktijk;
  • Door de deelnemers in te brengen praktijkvragen.