Juridische actualiteiten huurrecht

Huurrecht

 

Juridische actualiteiten huurrecht

Tijdens deze studiemiddag wordt ingegaan op de systematiek van het huurrecht, actuele ontwikkelingen en trends in de rechtspraak en wet- en regelgeving. De meeste gemeenten bezitten een zeer gevarieerde hoeveelheid vastgoed. Het beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is een omvangrijke klus. Naast het beheer van het permanente bezit hebben gemeenten in het kader van stedelijke vernieuwing te maken met tijdelijk beheer van panden en gronden. Voorts vragen de maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer om specifieke huurcontracten, bijvoorbeeld op het gebied van short stay.

Voor een goed beheer van het gemeentelijk vastgoed is kennis van het huurrecht van groot belang. Het huurrecht is niet altijd eenduidig en helder. De wet bevat veel specifieke regels en valkuilen. Het huurrecht wordt daarnaast voor een belangrijk deel gevormd door de rechtspraak, die lang niet altijd eenduidig is. Voor een goed beheer van de gemeente vastgoedportefeuille is expertise op het gebied van het huurrecht dan ook onontbeerlijk.

In één middag wordt u bijgepraat over de belangrijkste onderdelen en actualiteiten van het huurrecht. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak. 

Voor wie:

Deze studiemiddag is bestemd voor iedereen die binnen de overheid te maken heeft met vastgoed en huurrecht. Enige kennis op het gebied van huurcontracten wordt verondersteld. De cursus is echter zodanig opgezet dat deze ook voor niet-juristen zeer bruikbaar is.

De te behandelen onderwerpen:

 • Hoe stelt u een goed huurcontract op? Met welke dwingendrechtelijke regels moet u rekening houden?
 • Welke mogelijkheden en valkuilen zijn er bij beëindiging van huurovereenkomsten?
 • Kan de huurprijs bij een lopend contract worden aangepast?
 • Wat te doen in geval van faillissement van de huurder/verhuurder?
 • Wanneer heeft de huurder ontruimingsbescherming?
 • Welke verplichtingen en rechten zijn er in geval van gebreken aan het gehuurde?
 • Welke regels gelden voor onderhoud en renovaties?
 • Wanneer en in hoeverre kunnen duurzame investeringen worden doorbelast?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor tijdelijke verhuur?
 • Mag de huurder aanpassingen aan het gehuurde aanbrengen en bestaat er dan recht op een vergoeding?
 • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.

Reactie van eerdere deelnemer(s):

‘Erg veel behandeld in een middag’

‘Voldeed volledig aan verwachtingen’

Docent:

mr. Maaike Bomers. Zij is ruim twintig jaar als advocaat werkzaam in de overheids- en vastgoedpraktijk. Zij werkte jarenlang bij een groot, regionaal advocatenkantoor alvorens zij in 2007 met enkele andere advocaten haar eigen advocatenkantoor oprichtte. Naast haar advocatenpraktijk doceert zij onder meer het vak huurrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en voor de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.

||