Juridische actualiteiten gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk vastgoed

Juridische actualiteiten gemeentelijk vastgoed

De vastgoedmarkt heeft de afgelopen jaren stormachtige ontwikkelingen doorgemaakt. Veel (maatschappelijke) veranderingen hebben invloed gehad op zowel de aanbod- als vraagkant van de markt. De meeste gemeenten en andere overheden zijn zich gaan herbezinnen op het nut en de noodzaak van hun vaak omvangrijke vastgoedportefeuille. Het gedeeltelijk afstoten hiervan, al dan niet in combinatie met functieverandering, is een veelgehoorde oplossing. Maar dat blijkt lang niet altijd zo eenvoudig. Bovendien moet het vastgoed tot het moment van functieverandering of verkoop goed worden beheerd. Overheden die hun vastgoed willen behouden zijn vaak niet op de hoogte van de juridische mogelijkheden om meer rendement uit hun vastgoed te halen. Tijdens deze cursusmiddag krijgt u aan de hand van praktijkbeelden de juridische do’s en don’ts aangereikt bij verkoop, (tijdelijke) verhuur, beheer, erfpacht, beheer en verbouw/vervanging van overheidsvastgoed. Ook komen de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak aan bod. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de powerpoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak.

 

Voor wie:

De cursus is bedoeld voor iedereen die binnen de overheid te maken heeft met vastgoed. Een basiskennis op het gebied van vastgoedcontracten wordt verondersteld. De cursus is echter zodanig opgezet dat deze ook voor niet-juristen zeer bruikbaar is.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • Verkoop gemeentelijk vastgoed;
  • Erfpacht;
  • Verhuur;
  • Tijdelijke verhuur;
  • Beheer;
  • Bouwcontracten;
  • Contracteren met een aannemer: hoe worden problemen zoveel mogelijk voorkomen?
  • Door cursisten in te brengen praktijkvragen.