Juridische actualiteiten bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging

 

Juridische actualiteiten bodemverontreiniging (twee dagdelen)

Wie te maken heeft met bodemverontreiniging krijgt te maken met specifieke wet- en regelgeving. Of het nu gaat om het saneren van een bodemverontreiniging, het bouwen op verontreinigde grond of de verkoop van verontreinigd vastgoed. Wet- en regelgeving over bodemverontreiniging verandert regelmatig en ook rechterlijke uitspraken zorgen voor de nodige dynamiek.

 • Saneren onder de Wet bodembescherming: wat moet en wat mag?
 • Hoe werkt de saneringsplicht en onderzoeksplicht voor bedrijfsterreinen?
 • Hoe ver gaat de zorgplicht bij bodemverontreiniging?
 • Saneren of beheren?
 • Wet bodembescherming of Besluit bodemkwaliteit?
 • Hoe zit het met bouwen op verontreinigde grond?
 • Wat betekent bodemverontreiniging voor de WOZ-waarde?
 • Wat kan ik als koper over verkoper van verontreinigd vastgoed?

Tijdens deze cursusdag wordt u aan de hand van actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en praktijkvoorbeelden over deze en andere vragen bijgepraat. Ook het verbeteren van uw inzicht in de onderlinge samenhang van wet- en regelgeving over bodemverontreiniging en bodemsanering is een belangrijk doel. Verder wordt u van harte uitgenodigd om zowel vooraf als tijdens de cursus uw eigen juridische vraagstukken in te brengen. Voor vragen en discussie is uiteraard voldoende gelegenheid. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de powerpoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak.

 

Voor wie:

De doelgroep betreft (beleids)medewerkers, vergunningverleners, handhavers, juristen en juridisch medewerkers die werkzaam zijn bij omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en waterschappen op het gebied van ruimtelijke ordening, bodem, milieu en grondzaken en andere bodemprofessionals.

 

De te behandelen onderwerpen:

 • Saneringsparagraaf Wet bodembescherming: werking en actualiteiten in de rechtspraak;
 • Wettelijke onderzoeks-/saneringsplicht bedrijfsterreinen, bevelsinstrumentarium Wet bodembescherming;
 • De verhouding tussen de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit: saneren versus beheren van verontreinigde grond;
 • Handhaving van de zorgplicht Wet bodembescherming: de uitleg en toepassing van de zorgplicht bij nieuwe bodemverontreiniging aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak, de verhouding tot andere (milieu)zorgplichten;
 • Bouwen op verontreinigde grond: de verhouding tussen de omgevingsvergunning, de bouwverordening en de Wet bodembescherming;
 • De WOZ en bodemverontreiniging;
 • Privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging bij koop en verkoop en perceel grensoverschrijdende bodemverontreiniging.

Docent:

mr. drs. Maarten Eurlings, advocaat op het gebied van overheid, vastgoed en omgevingsrecht. Voor zijn overstap naar de advocatuur was Maarten onder meer werkzaam als milieujurist en grondzaken-/vastgoedjurist in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Hij kent de juridische vraagstukken rondom bodemverontreiniging daarom vanuit verschillende invalshoeken en een uitgebreide praktijkervaring. Regelmatig schrijft hij hierover in vaktijdschriften of blogs.