Last onder dwangsom

Last onder dwangsom

Invordering van een verbeurde dwangsom

De last onder dwangsom is een herstelsanctie die handhavende bestuursorganen op grote schaal toepassen nadat een overtreding is geconstateerd. Het wettelijk kader van de last onder dwangsom is (primair) hoofdstuk 5.3.2 Awb. In dat onderdeel staan tal van bepalingen waaraan de te verzenden last moet voldoen. Ook is daarin geregeld op welke wijze een dwangsom wordt verbeurd en wanneer op welke wijze de invordering ter hand moet worden genomen. Tijdens deze studiemiddag zullen de wettelijke bepalingen met elkaar in verband, en gelinkt aan herkenbare praktijksituaties met betrekking tot last onder dwangsom worden besproken. Behandeling vindt interactief plaats, waarbij praktijk, wettelijke bepalingen en relevante rechtspraak in combinatie met elkaar worden besproken. Aan het eind van de studiemiddag bent u op de hoogte van de inhoud van de relevante wetsbepalingen, de hierover gevormde rechtspraak en bent u in staat om dit in uw handhavingspraktijk toe te passen. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de powerpoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen en actuele en relevante rechtspraak. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname.

 

Voor wie:

Deze studiemiddag is bedoeld voor juristen en (juridisch) beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij handhaving en werkzaam zijn bij provincies en gemeenten. Voorts medewerkers milieu, ruimtelijke ordening en openbare orde.

 

De te behandelen onderwerpen:

 • Relevante bepalingen uit hoofdstuk 4.4 Awb met betrekking tot het ontstaan en invordering van een bestuursrechtelijke geldschuld;
 • Relevante bepalingen uit hoofdstuk 5 Awb met betrekking tot de inhoud van de last onder dwangsom;
 • Verjaring van de bevoegdheid tot invordering en de mogelijkheden tot stuiting;
 • De inhoud van de last onder dwangsom, bezien vanuit de fase van invordering van een verbeurde dwangsom;
 • De wijze van verbeuren van een dwangsom en de betaaltermijn;
 • De verplichting tot betaling van een verbeurde dwangsom en de in verband hiermee door het bestuursorgaan te verrichten handelingen;
 • De inhoud en uitleg van de term ‘invordering’ in de rechtspraak van Hoge Raad en Afdeling bestuursrechtspraak;
 • De inrichting van de invorderingsbeschikking;
 • De inrichting van de aanmaning;
 • De verjaring van de bevoegdheid tot invordering: hoe vindt stuiting plaats?
 • De praktische gevolgen van de recent gevormde HR- en Afdelingsrechtspraak;
 • Vragen van deelnemers.