Integriteit en ambtelijke loyaliteit

Integriteit

 

Integriteit en ambtelijke loyaliteit

Veel aandacht is er de laatste tijd voor de integriteit van politici en bestuurders. Daardoor is de belangstelling voor ditzelfde vraagstuk bij ambtenaren enigszins ondergesneeuwd geraakt. Dat is ten onrechte. In de overheidssfeer worden ambtenaren met grote regelmaat geconfronteerd met vragen rond integriteit en loyaliteit.

Douwe Jan Elzinga is hoogleraar Staatsrecht in Groningen en geldt als deskundige op het terrein van integriteit. Hij heeft vele ambtelijke diensten en afdelingen getraind in de omgang met het vraagstuk van loyaliteit en integriteit. In deze masterclass wordt na een algemene presentatie via een dilemma-training ingegaan op de diverse aspecten die hier spelen. Een actieve inbreng van de deelnemers is het uitgangspunt.

Voor wie:

Deze masterclass is bedoeld voor burgemeesters, raadsleden, wethouders, gedeputeerden, statenleden, journalisten en andere belangstellenden, die zich bezig houden met het begrip ‘integriteit’.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Wat doe je als je een misstand signaleert bij collega’s?
  • Trek je aan de bel of doe je alsof je neus bloedt?
  • Tot hoever reikt de loyaliteit jegens de ambtelijke chef en jegens politieke bestuurders?
  • Waar liggen de grenzen van die loyaliteit die hoort bij de ambtelijke positie?
  • Wat is de positie van ambtenaren als er integriteitsvragen spelen rond politici en bestuurders?
  • Moet de ambtenaar in dergelijke gevallen passief blijven of juist heel erg alert?
  • In hoeverre kunnen ambtenaren worden meegezogen in de dergelijke kwesties?
  • Hoe kan worden bereikt dat ambtenaren voortdurend bewust zijn van vragen en dilemma’s die hier spelen?
  • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.

Contact opnemen