Hoe werkt de gemeente?

Hoe werkt de gemeente?

 

Tweedaagse training ‘Hoe werkt de gemeente?’

Doel van deze tweedaagse training is om je meer kennis en inzicht te bieden over hoe de (en in het bijzonder onze) gemeente georganiseerd is en hoe het ‘werkt’ binnen een (grote) gemeente: Hoe ziet de gemeentelijke organisatie eruit? Welke rol spelen de burgemeester, de raad, het college, de gemeentesecretaris en de griffier? Waar zijn zij verantwoordelijk voor en welke invloed heeft dit op de positie van de medewerker binnen dit geheel? Maar ook: Hoe komt de gemeente aan zijn geld en met wie werk de gemeente allemaal samen om tot resultaten te komen. In deze training besteden wij bijzonder aandacht aan de overeenkomsten én verschillen tussen het werken in een klein en grote gemeente. Vanzelfsprekend gaan we in deze training nog niet in op de nieuwe organisatie-inrichting, daaraan wordt de komende jaren gewerkt.

Deze training is opgebouwd rondom 3 thema’s, die naast een vaste opbouw maatwerk zijn samengesteld op basis van de intakes van de deelnemers. Voor een maximaal rendement is jouw inbreng tijdens de training is eveneens van belang. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een uitgebreide reader.

Voor wie:

De doelgroep betreft iedereen die meer over de gemeentelijke organisatie wil weten. Gedacht kan worden aan: (nieuwe) beleidsmedewerkers, maar ook aan raadsleden, ontwikkelaars, belangenbehartigers etc.

 

De te behandelen onderwerpen:

Thema 1:

De politiek-bestuurlijke arena

In deze module besteden we aandacht aan de specifieke kenmerken van lokaal bestuur. We laten zien dat de verschillende domeinen hun eigen spelregels hebben en de deelnemers kunnen hun eigen ervaring spiegelen aan die van de trainer. In de eerste module staan we uitvoerig stil bij de verschillen tussen politiek bedrijven en dagelijks besturen. Hoe functioneer je als medewerker optimaal in de politieke en bestuurlijke arena.

Thema 2:

Rollen, taken en bevoegdheden

In de tweede module zoomen we verder in op de rollen, taken en bevoegdheden van de gemeente en de gemeentelijke organen. Wat is bijvoorbeeld de bevoegdheid van een individuele wethouder, mag een raadslid rechtstreeks ambtelijk advies vragen, wat doet een college met een uitspraak van de bezwarencommissie etc. We doen dat aan de hand van de geldende bestuurspraktijk en koppelen die aan voorbeelden elders in het land.

Thema 3:

De gemeente en haar inwoners

Burgers willen actief bij hun leefomgeving worden betrokken. Maar hoe doe je dat en wat kan en mag een gemeente aan haar burgers vragen. Begrippen als burgerparticipatie, burgerkracht en overheidsparticipatie zullen aan de hand van lokale voorbeelden worden verkend.

Naast genoemde thema’s zullen we ook aandacht besteden aan aspecten van rechtmatig en doelmatig handelen van het lokaal bestuur.  

Docent:

drs. Elias de Haan. Zijn vakgebied is bestuurskunde, met als specialisatie organisatiecultuur. Hij heeft sinds 2002 ervaring in het begeleiden van ambtenaren en bestuurders bij de implementatie van bestuurs- en beleidsprocessen. Elias is ook raadslid en wethouder geweest. Na zijn bestuurlijke periode heeft hij gewerkt als interim beleidsadviseur en procesbegeleider bij een provincie.