Handhaving (volgens de Awb) voor toezichthouders en handhavers

Handhaving

 

Handhaving (volgens de Awb) voor toezichthouders en handhavers

Handhaving is al sinds jaar en dag een beginselplicht voor bestuursorganen. Centraal in het handhavingstraject staat de toezichthouder. Rondom dit traject, dat bestaat uit tal van feitelijke handelingen, bepalen de Awb en de daarop gevormde (zeer fijnmazige) rechtspraak de speel- en bewegingsruimte van de toezichthouder. Als “visitekaartje” van het bestuursorgaan zal de toezichthouder de (mogelijke) overtreder ook moeten kunnen informeren over het handhavingstraject volgens de Awb, inclusief de rechtsbeschermingsmogelijkheden.

De deelnemers worden, op praktische en herkenbare wijze, stap voor stap in aanraking gebracht met alle relevante bepalingen uit de Awb die op hun werkzaamheden van toepassing zijn. Ook de relevante en actuele rechtspraak wordt met de deelnemers besproken. Er is geen specifieke Awb-voorkennis vereist.

De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen en actuele en relevante rechtspraak.

 

Voor wie:

Deze praktijkdag is bedoeld voor toezichthouders, handhavers en de met hen samenwerkende handhavingsjuristen bij provincies en gemeenten. Voorts medewerkers milieu, ruimtelijke ordening en openbare orde.

 

De te behandelen onderwerpen:

 • Het begrip “handhaving”;
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • Wettelijke bepalingen rondom de toezichthouder;
 • De last onder dwangsom en onder bestuursdwang, zowel reparatoir als preventief;
 • De bepaling van de hoogte van de dwangsom;
 • De bepaling van de lengte van de begunstigingstermijn;
 • De inhoud van de last en de relatie met de vooraankondiging;
 • De begunstigingstermijn voorbij, en dan… invordering van de verbeurde dwangsom, verplichtingen voor bestuursorgaan, overtreder en andere belanghebbenden;
 • De verjaring van de bevoegdheid tot invordering, en hoe deze te stuiten?
 • Rechtsbescherming en juridische risico’s;
 • Behandeling van casuïstiek;
 • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.