Gemeenterecht

Gemeenterecht

 

Gemeenterechtelijke actualiteiten en actueel gemeenterecht

Is de rol van de gemeente – en daarbinnen de bestuursorganen van de gemeente – in de nieuwe politieke en bestuurlijke realiteit een andere geworden? Gelden de fundamenten van Thorbecke en de daarbij van toepassing zijnde beginselen en uitgangspunten nog onverkort? Staan de Gemeentewet en vele andere bijzondere wetten onder grote spanning? Tijdens deze studiedag zullen deze vragen en de daaraan vaak ten grondslag liggende zaken in ogenschouw worden genomen en zal getracht worden met een eigentijdse blik te kijken naar het geldende recht: het Europese recht, de wetten, de Algemene Maatregelen van Bestuur, de ministeriële regels, de provinciale verordeningen, de gemeentelijke verordeningen, de (zeer belangrijke) beleidsregels en de rechterlijke uitspraken. Na het bijwonen van deze studiedag is de deelnemer op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd en is de kennis van het algemeen bestuursrecht en het gemeenterecht toegenomen. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de powerpoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak.

 

Voor wie:

De doelgroep betreft juristen, beleidsmedewerkers en juridisch medewerkers werkzaam bij gemeenten.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • Hoe zit het met de bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen?
  • Hoe zit het met de taken en bevoegdheden van de wethouders?
  • Waar liggen de grenzen om een overeenkomst aan te gaan?
  • Wanneer is een overeenkomst nietig en wanneer is een verordening onverbindend?
  • Hoe gaan we met termijnen en bekendmakingen om?
  • In hoeverre moet/kan rekening worden gehouden met de Europese regelgeving?
  • In hoeverre spelen de grondrechten een belangrijke rol bij het gemeentelijk handelen?
  • Wat zijn toezeggingen van de burgemeester, wethouders of ambtenaren waard bij gesprekken of onderhandelingen waard?
  • Vragen uit de gemeentelijke praktijk.