Gemeenteraad en informatievoorziening

Gemeenteraad en informatievoorziening

 

De controlerende rol van de gemeenteraad staat of valt met een adequaat systeem van informatievoorziening. De griffies spelen hierin een cruciale rol, maar ook de gemeenteraad moeten duidelijk aangeven welke informatie men wel en welke men niet wil. Te veel informatie is even erg als te weinig informatie. Informatie is lang niet altijd objectief en dan rijst de vraag hoe de gemeenteraad die informatie wel min of meer kunnen objectiveren? Het gaat hier om macht en tegenmacht en dat vereist bezinning op de manier waarop informatiestromen worden geordend. De deelnemers worden intensief betrokken bij de gedachtewisseling en er wordt gereflecteerd op informatievraagstukken uit de bestuurspraktijk. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname.

 

Voor wie:

Deze masterclass is bedoeld voor griffiers en griffiemedewerkers, maar ook voor raadsleden en bestuurders en andere belangstellenden, die zich bezig houden met het thema gemeenteraad en informatievoorziening.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • Systeem van informatievergaring;
  • Te veel of te weinig informatie?
  • Objectivering;
  • Macht en tegenmacht;
  • Ordening van informatie;
  • Vraagstukken uit de bestuurspraktijk;
  • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.