Omgaan met geïntegreerde contracten in de bouw: de UAV-GC 2005

UAV-GC-2005

 

Omgaan met geïntegreerde contracten in de bouw: de UAV-GC 2005

15 jaar geleden zag de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractsvormen het licht. Deze contractvorm is inmiddels een standaard geworden in de bouwpraktijk is en toch worden deze voorwaarden nog steeds als vrij nieuw ervaren.

Het belangrijkste kenmerk bij de UAV-GC 2005 is dat de aannemer in beginsel voor zowel het ontwerp als de uitvoering verantwoordelijk is. Goede kennis van de UAV-GC 2005 en de processen die daarbij horen dragen onmiskenbaar bij aan het welslagen van het bouwproject. Deze cursus richt zich dan ook vooral op onderwerpen als het beheersen van de risico-verdeling tussen partijen, vergunningenmanagement, kwaliteitsborging, goedkeuringsprocessen, onderhoudsafspraken, garanties, enzovoorts.

De cursus is praktisch van aard en uiteraard is er ruimte voor vragen vanuit de cursisten. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie en relevante  achtergrondinformatie.

 

Voor wie:

Deze cursus is bestemd voor projectleiders, afdelingshoofden, directievoerders, calculators, hoofdontwerpers en inkopers binnen de overheid. Enige basiskennis op het gebied van contracten wordt verondersteld.

 

De te behandelen onderwerpen:

 • Wie schrijft die blijft: het belang van een goede verslaglegging;
 • Over overeenkomsten, algemene voorwaarden en verschil van mening over de uitleg van afspraken;
 • Wat valt er in de bouw aan contractvormen te kiezen. Verschillen tussen twee uitersten:
  • Traditioneel: UAV 2012/RAW bestek;
  • Geïntegreerd: UAV-GC/ Vraagspecificatie.
 • Garanties in de bouw;
 • UAV-GC 2005 met diverse onderwerpen:
  • model basisovereenkomst;
  • vraagspecificatie en annexen en andere documenten;
  • van programma van eisen naar uitvoeringsontwerp;
  • verantwoordelijkheden opdrachtgever;
  • verantwoordelijkheden opdrachtnemer;
  • waarschuwingsplicht (paragraaf 3-5 en 4-7);
  • bestemmingsbegrip, waar is het bouwwerk voor bedoeld;
  • vergunningenmanagement;
  • kwaliteitsborging (zoals systeem gerichte contractbeheersing);
  • wijzigingen;
  • kostenvergoeding (stagnatieschade);
  • oplevering, bouwtijdverlenging en aansprakelijkheid na oplevering.