Vernieuwde gebiedsontwikkeling binnen de Europese kaders: aanbesteding en staatssteun

Gebiedsontwikkeling aanbesteding staatssteun

 

Vernieuwde gebiedsontwikkeling binnen de Europese kaders: aanbesteding en staatssteun

Nu de crisis voorbij is komen er steeds meer kansen voor nieuwe projecten in het kader van gebiedsontwikkeling. Bij deze projecten zullen gemeenten, net zoals voor de crisis op uitgebreide schaal het geval was, samenwerken met marktpartijen. Dit betekent niet dat de samenwerking met marktpartijen zonder meer kan worden ‘gekopieerd’ uit het verleden. Zowel gemeenten als marktpartijen hebben vandaag de dag een andere risicoperceptie dan voor 2008. Wat ten opzichte van een aantal jaren geleden ook wezenlijk is gewijzigd is (het inzicht in) de reikwijdte van de (Europese) regelgeving op het gebied van aanbesteding en staatssteun.

Tijdens deze studiemiddag staat de vraag ‘hoe passen afspraken met marktpartijen in het kader van gebieds- en vastgoedontwikkeling binnen Europeesrechtelijke kaders’ centraal. De reikwijdte van de regelgeving en de recente jurisprudentie op het gebied van zowel aanbesteding als staatssteun wordt uit de doeken gedaan.

 

Voor wie:

Projectleiders, medewerkers grondbedrijf, planeconomen en juristen grondzaken/economische zaken werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Collegeleden en leden van gedeputeerde staten. Voorts: (beleids)medewerkers bij beleggers en projectontwikkelaars.

 

De te behandelen onderwerpen:

  • In welke gevallen moet er bij gebiedsontwikkeling Europees worden aanbesteed?
  • Wat is de betekenis voor de gebiedsontwikkeling van de Gids Proportionaliteit?
  • Mag een gemeente aan één ontwikkelaar gronden verkopen zonder ook andere partijen een kans te geven?
  • Welke voorwaarden gelden er op grond van de staatssteunregels?
  • Recente jurisprudentie;
  • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.