Grondeigendom en kostenverhaal in de Omgevingswet

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Grondeigendom en kostenverhaal in de Omgevingswet

24-05-2018 van 13.00 - 17.00

€ 295

Doel:

De opbouw van de Omgevingswet is in volle gang. Naar verwachting zal het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom binnenkort aan de Tweede Kamer ter behandeling worden voorgelegd. 

De Omgevingswet beoogt mede een cultuuromslag te bewerkstelligen: de rol van  de (private) initiatiefnemer zal worden versterkt. Wat gaat dit betekenen voor (project)ontwikkelaars en grondeigenaren? En voor bestuurders en medewerkers van gemeenten en provincies?

Private partijen – grondeigenaren en initiatiefnemers – krijgen te maken met nieuwe spelregels voor de exploitatie van grond en gebouwen. Hoe kan ruimte worden gecreëerd voor nieuwe ontwikkelingen en hoe kunnen gronden winstgevend in exploitatie worden genomen? Kortom: reden genoeg voor allen die hier beroepsmatig bij zijn betrokken om zich vroegtijdig te bezinnen op die nieuwe rol

De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen en achtergrondinformatie. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Voor wie:

De studiemiddag is bestemd voor iedereen die binnen de overheid te maken heeft met grondverwerving, grondexploitatie en kostenverhaal, zoals medewerkers Grondzaken en projectleiders grondverwerving. Ook ontwikkelaars en adviseurs behoren nadrukkelijk tot de doelgroep.

Enige basiskennis van de Onteigeningswet, Wet voorkeursrecht  gemeenten en de Wro-regeling voor grondexploitatie   is vereist. De cursus is echter zodanig opgezet, dat deze ook voor niet-juristen bruikbaar is.

De te behandelen onderwerpen:

In deze studiemiddag krijgt u een overzicht van grondbeleidsinstrumentarium zoals dat in de Omgevingswet zal worden opgenomen. U krijgt inzicht in wat er gaat veranderen in de onteigeningsprocedure en de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Aan de orde komen:

  • Aanpassingen in de onteigeningsprocedure: het verdwijnen van speciale titels voor onteigening, introductie van één uniforme onteigeningsprocedure voor alle projecten en alle overheden;
  • Stroomlijning van de procedures van de Wvg: de nieuwe aanbiedings- en prijsvaststellingsprocedure, de vestigingsbesluiten;
  • Wanneer krijgt een initiatiefnemer te maken met  kostenverhaal;
  • Nieuwe regels voor grondexploitatie, waaronder het opgaan van het exploitatieplan  in het omgevingsplan;
  • Gevolgen voor de anterieure overeenkomst;
  • Stedelijke herverkaveling;
  • Praktijkvragen vanuit de deelnemers.

Docent:

drs. Fred den Boef is bestuurskundige en jurist. Als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamer heeft hij 12 jaar gewerkt aan wetgeving en beleid op het gebied van het omgevingsrecht. Sinds 1997 is hij actief als zelfstandig adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en grondzaken. In die hoedanigheid is Fred betrokken (geweest) bij tal van grote en kleinere projecten voor gebiedsontwikkeling, woningbouw, herstructurering van industrieterreinen en binnenstedelijke gebieden, voor opdrachtgevers als RWS, provincies en gemeenten.

Investering:

€ 295,- excl. btw p.p. (inclusief syllabus en koffie/thee). De btw is verrekenbaar met het btw-compensatiefonds voor gemeenten.

Bij inschrijving met drie collega’s, deelname vierde persoon gratis. Hiertoe ontvangen wij graag een e-mailbericht met daarin de namen en voorletters van de deelnemers.

Uitvoering incompany
Vanzelfsprekend informeren wij u graag over de incompany mogelijkheden voor uw organisatie. Neemt u contact op via info@bureau-kennis.net voor een prijsopgave.

Contact:

drs. Fred den Boef (vakinhoudelijk)
+31 (0)334 334 500
boeffwden@gmail.com 

drs. Ben Bruinier
+31 (0)615 594 404
info@bureau-kennis.net 

Aanmelden

 

Aanhef*

Voorletters*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Uw e-mail*

Organisatie

Adres*

Postcode*

Plaats*

Telefoon

Inkoopnummer/projectnummer

Please leave this field empty.

Gegevens

Datum:
24-05-2018
Tijd:
13.00 - 17.00
Kosten:
€ 295

Docent

drs. Fred den Boef

Locatie

Kasteel Woerden

Kasteel 3, 3441 BZ  Woerden
+ Google Maps