De Wet natuurbescherming in de praktijk

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit event is voorbij.

De Wet natuurbescherming in de praktijk

21-06-2016 van 13.00 - 16.30

€ 275

Doel:

Na de Tweede en Eerste Kamer doorlopen te hebben, is de Wet natuurbescherming op 19 januari 2016 in het Staatsblad gepubliceerd. Naar verwachting treedt deze nieuwe wet op 1 januari 2017 in werking, zo heeft het ministerie van Economische Zaken laten weten.

De Wet natuurbescherming vervangt straks drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Een omvangrijke en ambitieuze operatie van de wetgever, met belangrijke gevolgen voor de huidige taken en bevoegdheden van zowel provincies als gemeenten.

Het is dan ook goed om nader stil bij de inhoud en de (mogelijke) consequenties van de op handen zijnde Wet natuurbescherming voor de praktijk.

In één middag wordt u bijgepraat over de belangrijkste onderdelen en actualiteiten van de Wet natuurbescherming. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname.

Voor wie:

Deze studiemiddag is bestemd voor iedereen die binnen de overheid te maken heeft met de Wet natuurbescherming. Enige kennis hieromtrent wordt verondersteld. De cursus is echter zodanig opgezet dat deze ook voor niet-juristen zeer bruikbaar is.

De te behandelen onderwerpen:

1. Welke onderwerpen regelt de nieuwe Wet natuurbescherming?

 • Vervanging van drie wetten door één integrale wet;
 • Doelstelling is de vereenvoudiging van regels ter bescherming van de natuur, decentralisatie van bevoegdheden naar provincies (uitgangspunt ‘decentraal tenzij’) en goede aansluiting op het omgevingsrecht.

 

2. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving?

 • Europese regelgeving uitdrukkelijk als uitgangspunt;
 • Wn bepaalt dat natuur intrinsieke waarde toekomt;
 • Decentralisatie: verschuiving taken en bevoegdheden van Rijk naar provincies;
 • Instrumenten: nationale natuurvisie en verplichte provinciale natuurvisie;
 • Provincies krijgen de bevoegdheid om gebieden aan te merken als “bijzondere provinciale natuurgebieden”;
 • Verandering rol gemeenten: “verplicht aanhaken”.

 

3. Zijn er haken en ogen aan de toekomstige uitvoering van de nieuwe wet?

 • Mogelijke problemen bij de uitvoering door gemeenten;
 • Handhaving van natuurwetgeving problematisch in de praktijk;
 • Verlaging beschermingsniveau van soorten: belang van actieve soortenbescherming.

 

4. Slot: de uiteindelijke doelstelling van het kabinet is integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet.

 

Docent:

mr. Maarten Baneke. Maarten is sinds 1987 werkzaam bij Dirkzwager advocaten & notarissen. Hij heeft ruime ervaring als advocaat voor overheden op het gebied van privaatrecht en publiekrecht, zowel in advisering als gerechtelijke procedures. Maarten is bestuurslid van de specialistenvereniging: Vereniging van Milieurechtadvocaten.

 

Investering:

€ 275,- excl. btw p.p. (inclusief uitgebreide syllabus en koffie/thee). De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds-.

Bij inschrijving met drie collega’s, deelname vierde persoon gratis.

 

Contact:

mr. Maarten Baneke (vakinhoudelijk)
baneke@dirkzwager.nl

drs. Ben Bruinier
+31 (0)615 594 404
info@bureau-kennis.net

 

 

 

 

Aanmelden

 

Aanhef*

Voorletters*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Uw e-mail*

Organisatie

Adres*

Postcode*

Plaats*

Telefoon

Inkoopnummer/projectnummer

Please leave this field empty.

Gegevens

Datum:
21-06-2016
Tijd:
13.00 - 16.30
Kosten:
€ 275

Docent

mr. Maarten Baneke

Locatie

Kasteel Woerden

Kasteel 3, 3441 BZ  Woerden
+ Google Maps