Advisering in een politiek-bestuurlijk krachtenveld

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Advisering in een politiek-bestuurlijk krachtenveld

14-11-2019 van 09.30 - 16.30

€ 875

Doel:

Tweede dag: 28 november 2019

Professionele deskundigheid met haalbare adviezen

‘Hoe combineert u, als beleidsmedewerker die mondeling of schriftelijk beleidsadviezen geeft, politiek-bestuurlijke wensen en opvattingen met uw eigen professionele deskundigheid. En hoe brengt u dit tot haalbare adviezen op basis waarvan het bestuur beslissingen kan nemen?’ Deze vragen staan centraal in het programma dat we in deze tweedaagse training aanbieden. In het actieve programma zullen ook gasten uit het politiek-bestuurlijk domein een belangrijke rol spelen. Zo zullen we een wethouder uitnodigen of zal een raads- of Statenlid zijn dilemma’s als politicus met u delen. Het programma van deze training is gebaseerd op de volgende kernbegrippen en onderwerpen:

Verkennen: Van de externe en interne omgeving van waaruit de deelnemers opereren; het profiel van het politieke bestuur in uw organisatie; het krachtenveld rondom beleidsdossiers, de maatschappelijke, politieke en ambtelijke rationaliteit waarin het werk als ambtenaar zich afspeelt.

De eigen rol: Zicht hebben en houden op de eigen rol en impact hierin. Inzicht in de wijze waarop u tactisch en strategisch handelt, in gesprek bent (en blijft) met betrokkenen en invloed uitoefent op het besluitvormingsproces.

Verbinden: Het kunnen omgaan met belangentegenstellingen en het effectief handelen in een complexe bestuurlijke en ambtelijke omgeving. Dit laatste betekent het zodanig organiseren van processen dat bestuurders tijdig een professioneel en afgewogen advies krijgen in een hanteerbare vorm, waarbij de (beleids-)inhoud wordt verbonden aan de politiek-bestuurlijke.

Voor wie:

Deze tweedaagse training is bedoeld voor beleidsadviseurs en professionals van andere stafafdelingen bij gemeenten en provincies. U moet regelmatig aan het bestuur rapporteren en adviseren. Van belang is dat u met enige regelmaat als professional met uw college of raad/staten te maken hebt.

Programma:

Dag 1

  • Hierin verkennen we de politiek-bestuurlijke domeinen en hun krachtenvelden. We doen dit aan de hand van het Domeinenmodel;
  • Aan de hand van het model van de Bestuursstijlen gaan we het college nader duiden, wie zijn zij, hoe kan ik hen ‘kennen’;
  • Tussenopdracht: de deelnemers gaan zich met behulp van een scorelijst en een vragenformulier in de huid ‘hun’ bestuurder kruipen;
  • De eigen Rolopvattingen staan in deze module centraal. Opnieuw gebruiken we daar een scorelijst en een bespreekmodel voor.

Dag 2

  • In de ochtend ontvangen wij als gast een bestuurder die we middels een verplaatsingsoefening uitdagen om iets van zijn dagelijkse dilemma’s met ons te delen;
  • Hierna gaan de deelnemers met een tussenopdracht aan de slag. Aan de hand van een aangeleverde format en het eigen dossier wordt geoefend met de kennis en inzichten die we eerder hebben opgedaan;
  • Misschien wel het meest lastige is het inschatten van politieke krachtenvelden. Raads- en Statendebatten worden vaak als ondoorgrondelijk ervaren, soms zelfs irrationeel. Tijdens deze ochtend laten we zien dat het herkennen van patronen een handig hulpmiddel is;
  • Tijdens deze middag ontvangen we een raads- of Statenlid. Met hem bespreken we zijn drijfveren en hoe zijn behoefte aan ambtelijke ondersteuning te weten kan komen.

Reacties van eerdere deelnemer(s): 

Veel kennis van alle aspecten en kanten van het adviseren. Leuke praktijkverhalen.

Heel verhelderend, een leuke en leerzame cursus

Deze training had ik eerder moeten volgen. Met de opgedane kennis en ervaring had ik mij heel wat frustraties bespaard

Docent:

Trainer/docent is drs. Elias de Haan. Hij is bestuurskundige, met als specialisatie organisatiecultuur. Elias begeleidt sinds 2002 ambtenaren en bestuurders bij de implementatie van bestuurs- en beleidsprocessen. Elias is ook raadslid en wethouder geweest. Na zijn bestuurlijke periode heeft hij gewerkt als interim beleidsadviseur en procesbegeleider bij een provincie. De trainer gebruikt vaak Storytelling als methodiek. Storytelling is een methode om zin en betekenis te geven aan ons alledaags handelen. Door het gebruik van deze methodiek krijgen deelnemers veel ruimte om eigen ervaringen uit te wisselen en te leren van die van andere cursisten. Voorafgaande aan het leertraject vullen de deelnemers een vragenlijst in met nadruk op ervaring en persoonlijke leerwensen.

Investering:

€ 875,- excl. btw p.p. voor 2 dagen (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en lunches). De btw is verrekenbaar met het btw-compensatiefonds voor gemeenten.

Uitvoering incompany
Deze training is uitermate geschikt voor incompany uitvoering. Graag informeren wij u over de mogelijkheden voor uw organisatie. Neemt u contact op via info@bureau-kennis.net voor nadere informatie en een prijsopgave.

Contact:

drs. Elias de Haan (vakinhoudelijk)
+31 (0)622 146 097
eliasdehaan@home.nl

drs. Ben Bruinier
+31 (0)615 594 404
info@bureau-kennis.net

Aanmelden

 

Aanhef*

Voorletters*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Uw e-mail*

Organisatie

Adres*

Postcode*

Plaats*

Telefoon

Inkoopnummer/projectnummer

Please leave this field empty.

Gegevens

Datum:
14-11-2019
Tijd:
09.30 - 16.30
Kosten:
€ 875

Docent

drs. Elias de Haan

Locatie

Amershof Amersfoort

Snouckaertlaan 11, 3811 MA  Amersfoort
+ Google Maps