Burgerparticipatie onder de Omgevingswet

Burgerparticipatie

 

Burgerparticipatie onder de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt van initiatiefnemers om zelf te peilen wat omwonenden ervan vinden voordat een aanvraag wordt ingediend. Dit is een invulling van het vertrouwen dat de wetgever wil hebben in initiatiefnemers. Er zou ook vertrouwen moeten zijn van burgers in de overheid.

Vroegtijdige burgerparticipatie, betere besluitvorming over projecten, inzichtelijker procedures, duidelijke regels en beter beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving moeten bijdragen aan het herstel van het vertrouwen.

Deze studiemiddag bestaat deels uit kennisoverdracht en wordt deels benut om interactief met elkaar te verkennen waar de risico’s liggen en hoe je hierop kunt inspelen. Aan het einde van de middag weet u wat er in de toekomst van u verwacht wordt, kent u de filosofie, de begrippen en het systeem van de Omgevingswet en heeft u de nodige inspiratie opgedaan om met burgerparticipatie en geregisseerde eigen verantwoordelijkheid aan de slag te gaan. Morgen al.

U leert u de basisprincipes en de rol van burgerparticipatie in uw beleidsproces kennen. Deze studiemiddag biedt u praktische kennis en handreikingen. Na afloop kent u de verschillende vormen van burgerparticipatie en weet u op welke wijze u burgerparticipatie in kunt zetten om gewenste beleidseffecten te realiseren.

De deelnemers ontvangen bij aanvang van de studiemiddag een syllabus. Daarin zitten de handout van de PowerPoint presentatie en achtergrondinformatie. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname.

Voor wie:

De doelgroep betreft beleidsmedewerkers binnen gemeenten, die samen met externe partijen beleidsontwikkeling en uitvoering vorm willen geven. Voorts raadsleden en bestuurders die meer willen weten over realisatie van burgerparticipatie onder de Omgevingswet.

De te behandelen onderwerpen:

  • De filosofie van de Omgevingswet en de beginselen die hieraan ten grondslag liggen, toegespitst op het vertrouwen, de processen en de relatie naar de instrumenten;
  • De betekenis van burgerparticipatie in de Omgevingswet en welke begrippen hierbij worden gehanteerd (geregisseerde eigen verantwoordelijkheid, zelftoetsing, gebruiksruimte, mengpaneel, flexibiliteit en globaliteit etc.);
  • De lessen die uit het verleden en heden kunnen worden geleerd;
  • De verwachting die de wetgever heeft ten aanzien van de burgers, initiatiefnemers en de overheid;
  • De gevolgen voor de processen en het werken bij een overheid of een bedrijf;
  • De vereiste kennis en vaardigheden;
  • De valkuilen en hoe die te voorkomen zijn;
  • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.

Reactie van eerdere deelnemer(s):

Goede beantwoording van vragen, heel helder.

Inspirerend en eerlijk.

Docenten:

mr. Trees van der Schoot heeft een adviespraktijk op het gebied van ruimtelijke ordening en duurzaamheid en is daarnaast in haar vrije tijd voorzitter van een bloeiende buurtvereniging. Aldus gepokt en gemazeld door burgerparticipatie in de praktijk en met veel inlevingsvermogen vanuit een jarenlange praktijkervaring, kan zij veel voorbeelden geven, die u aan het denken zullen zetten. Zij is auteur van Trends en Tips 2013-2016, het Handboek RO en Bouw en het boek RO voor raadsleden en bestuurders.

ir. Eric Brugman is lid van dezelfde buurtvereniging en zelfstandig architect. In die hoedanigheid maakt hij onderdeel uit van het Stadslab Roermond, dat experimenteert met andere aanpakken van projecten en processen daarbij en duurzaamheid. Hij heeft daar al goede ervaringen mee opgedaan.

|