Bouwcontracten: tips en tricks bij opstellen en aanbesteden van bouwcontracten

Bouwcontracten

 

Bouwcontracten: tips en tricks bij opstellen en aanbesteden van bouwcontracten

Het aanbesteden van een werk hebben de meeste overheden al goed in de vingers. De realisatie van een werk, of dat nu infrastructuur is of vastgoed, is echter bijzonder en het contract wijkt af van andere contractsoorten. Er is geen vaste standaard en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de bouw lijken belangrijker dan het Burgerlijk Wetboek. In deze cursus wordt ingegaan op deze bijzonderheden. Met name wordt ingegaan op de mogelijkheden om af te wijken van de UAV om de positie van de gemeente te verbeteren. Daarnaast kunnen de UAV-GC, die in de praktijk steeds meer gebruikt worden, niet onbesproken blijven. Uiteraard te allen tijde met een schuin oog op de Gids Proportionaliteit.

De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en relevante rechtspraak.

Voor wie:

De doelgroep betreft medewerkers die werkzaam zijn bij overheden en vanuit hun (inkoop)functie op enigerlei wijze betrokken zijn bij het opstellen en aanbesteden van bouwcontracten.

 

De te behandelen onderwerpen:

Ochtend: Bouwcontracten in de gemeentelijke praktijk

 • Welke contractvormen zijn er?
 • Standaardregelingen (UAV, UAV-GC, DNR, etc);
 • Uitvoering;
 • Meer- en minderwerk;
 • Bouwtijdverlenging;
 • Oplevering;
 • Aansprakelijkheid van verschillende partijen;
 • Aansprakelijkheid voor en na de oplevering;
 • Voorgeschreven onderaannemers;
 • Verjaring en verval in de verschillende contractvormen;
 • Actualiteit Wet Kwaliteitsborging.

Middag: Aanbesteden van bouwcontracten

 • Wanneer moet er worden aanbesteed?
 • Waar moet je op letten bij (meervoudig) onderhandse aanbestedingen?
 • Aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling;
 • Bijzonderheden ARW 2015;
 • Waar moet je op letten bij selectie- en gunningscriteria?
 • Gids Proportionaliteit;
 • Mogelijkheden selectie/ uitsluiting aannemer o.g.v. past performance;
 • In hoeverre moet je de gunningsbeslissing motiveren?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor toekennen meerwerk zonder nieuwe aanbesteding?
 • Actuele jurisprudentie en adviezen Commissie Aanbestedingsexperts;
 • Actualiteit Wat Aanpassing Schijnconstructies;
 • Actualiteit wetsvoorstel aanpassing Aanbestedingswet.