Bestuursrechtspraak van de Afdeling

Bestuursrechtspraak

 

Bestuursrechtspraak van de Afdeling: actuele, relevante en opvallende ontwikkelingen

Afgelopen periode heeft de machinerie van de Afdeling bestuursrechtspraak op tal van terreinen nieuwe eindjes aan bestaande jurisprudentielijnen gemonteerd. Er vond een verdere verdieping plaats van het belanghebbendebegrip, het vraagstuk “invordering van een verbeurde dwangsom” is verder uitgewerkt, het begrip “beleidsregels” is een eigen leven gaan leiden. Binnen het schadevergoedingsrecht is meer duidelijkheid ontstaan over de grenzen van het causaal verband. Om maar een greep te geven. De ontwikkelingen zijn stuk voor stuk van belang voor de praktijk van elke bestuursrechtjurist en bestuursrechtadvocaat. De meest in het oog springende ontwikkelingen komen bij deze beroepsbeoefenaren langs in de gebruikelijke (digitale) nieuwsbrieven. Maar er is zoveel meer verschenen dat de nieuwsbrieven niet heeft gehaald.

Tijdens deze studiemiddag (ochtend) worden alle relevante en belangrijke ontwikkelingen in de Afdelingsbestuursrechtspraak met u doorgenomen en op een rij gezet. Uw eigen praktijkvragen worden daarbij uiteraard ook in meegenomen. U ontvangt een week voordien een intakeformulier waarop bijzondere aandachtspunten dan wel specifieke vragen kunnen worden aangegeven. De deelnemers ontvangen bij aanvang een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak.

Voor wie:

Deze studiemiddag (ochtend) is bedoeld voor juristen, beleidsmedewerkers en juridisch medewerkers werkzaam bij gemeenten, provincies en andere overheidsorganen.

De te behandelen onderwerpen:

 • Invordering verbeurde dwangsom;
 • Schadevergoeding;
 • Beleidsregels;
 • Belanghebbende – relativiteitseis;
 • (Kosten) bestuursdwang;
 • Status handhavingssanctie;
 • Vertrouwensbeginsel;
 • Beslissing op bezwaar;
 • Besluitbegrip;
 • Verklaring van geen bedenkingen;
 • Bekendmaken besluit;
 • Van rechtswege verleende (omgevings)vergunning;
 • Formele rechtskracht, onherroepelijke besluiten en schadeclaims.

Reactie van eerdere deelnemer(s):

Gedreven docent, erg deskundig.

Docent heeft brede en actuele kennis direct paraat. 

Docent:

mr. Olaf Schuwer, opleider, publicist en specialist gemeentelijk bestuursrecht. Voorheen was hij gemeentesecretaris en griffier en is al ruim 20 jaar praktijkdocent Bestuursrecht en Gemeenterecht. Olaf is een praktijkman in hart en nieren en beschikt over diepgaande kennis van dit vakgebied. Hij staat borg voor een interactieve, boeiende en zeer relevante cursus.

||