Het bestemmingsplan anno 2019

Bestemmingsplan

 

Het bestemmingsplan anno 2019

Tijdens deze cursus is het de bedoeling aan de hand van een aantal recente en actuele uitspraken over bestemmingsplannen in te gaan op een aantal aspecten/onderwerpen op basis van de Wet ruimtelijke ordening en daarbij handvatten aan te reiken om “toekomstbestendig te zijn” voor de nog resterende periode van het “oude” bestemmingsplan. Tevens zal aan de hand van een casus worden ingegaan op de vele aspecten van het huidige bestemmingsplan.

Deze cursus beoogt u behulpzaam te zijn bij het “up-to-date” blijven van het “ heden” en daarnaast ook te kijken naar de toekomst. Immers wie zich bezig houdt met de Omgevingswet, mag de huidige actuele ontwikkelingen niet vergeten. De te verwachten wijzigingen in regelgeving en rechtspraak zullen de komende jaren nog steeds omvangrijk zijn.

Tijdens de cursus is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, achtergrondinformatie en relevante rechtspraak.

 

Voor wie:

De cursus is bedoeld voor beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening, juristen en juridisch medewerkers werkzaam bij gemeenten.

 

De te behandelen onderwerpen:

 • Een aantal recente uitspraken van de ABRS;
 • Een aantal procedurele aspecten in die uitspraken;
 • Een aantal inhoudelijke aspecten in die uitspraken;
 • Een te behandelen casus;
 • Het verkeer en parkeren / parkeernormen;
 • De ladder duurzame verstedelijking;
 • De detailhandel / de supermarkten en de bouwmarkten;
 • De finale geschillenbeslechting;
 • De tussenuitspraak/ bestuurlijke lus;
 • Het relativiteitsvereiste;
 • Krimp- en outletlocaties;
 • Voorwaardelijke verplichting;
 • De Omgevingswet in relatie tot genoemde onderwerpen;
 • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen of casussen.

Docent:

mr. J.C.M. (Jan) Ariës, free-lance docent staatsrecht, gemeenterecht, algemeen bestuursrecht en ruimtelijk bestuursrecht. Voorheen griffier en secretaris van de raadscommissie ruimtelijke zaken gemeente Boxtel en thans voorzitter van enkele bezwaarschriftencommissies. Jan is een zeer ervaren docent en kent de problematiek vanuit de praktijk.

|