Basale juridische kennis voor de gemeentelijke medewerker

Basale juridische kennis

 

Basale juridische kennis voor de gemeentelijke medewerker

In deze cursus wordt behandeld, wat een (gemeentelijke) medewerker / -ster aan juridische kennis nodig heeft om dagelijks op een juridisch juiste manier te kunnen functioneren. De kaders en bevoegdheden die ten grondslag liggen aan de organisatie en het functioneren van de gemeente, komen aan de orde. Na het volgen van deze cursus beschikken de cursisten over de vereiste basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht en de gemeenterecht en zijn zich bewust van de juridische aspecten van hun werkzaamheden en de gevolgen daarvan. Voor medewerkers /-sters die wel over enige juridische kennis beschikken, kan de cursus als opfrissing worden gebruikt. De verschillende onderwerpen worden slechts aangestipt. Deze cursus wordt gegeven door een drietal gemeentejuristen, ieder met hun eigen specifieke kennis, werkgebied en expertise.

De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de powerpoint presentaties en achtergrondinformatie.

 

Voor wie:

Deze studiemiddag is bedoeld voor juristen en (juridisch) beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij handhaving en werkzaam zijn bij provincies en gemeenten. Voorts medewerkers milieu, ruimtelijke ordening en openbare orde.

 

De te behandelen onderwerpen:

 • Verschil tussen publiek- en privaatrecht;
 • Waar vind je het recht?
 • Bestuursrecht (bestuursorgaan, belanghebbende, besluit, bezwaar, beroep, mediation, wijze waarop bezwaar en beroep binnen gemeente is geregeld);
 • Onderscheid tussen verordeningen, beleidsregels, nadere regels, algemeen verbindende voorschriften en uitvoeringsregels; wijze van bekendmaking, indien noodzakelijk;
 • Civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid, met anderen woorden: onrechtmatige daad en strafbaar feit;
 • Inhoud van een overeenkomst (wat regel je allemaal daarin?), de structuur daarvan, de gemeente als contractspartij, aantal tips hoe op te stellen, bevoegdheid, aanbestedingen e.d.;
 • Subsidie en opdracht;
 • Bekende risico’s die de gemeente kan lopen zoals toezeggingen, falend toezicht, integriteit;
 • Wet Markt en Overheid;
 • Archiefwet (originele documenten naar archief, opbergen e-mailberichten);
 • Wet Openbaarheid van Bestuur (alles is openbaar, tenzij … hoe te handelen bij de ontvangst van een Wob-verzoek);
 • Europees recht en in het bijzonder staatssteun;
 • Bestuursvoorstellen (mandaat, delegatie, rol raad-college-burgemeester).