Awb voor niet-juristen

Awb

 

Algemene wet bestuursrecht voor niet-juristen

Iedereen die werkt bij de overheid krijgt met algemeen bestuursrecht te maken. In Nederland regelt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de verhouding tussen de overheid en burgers, bedrijven en andere organisaties. Basiskennis van de Awb is daarom ook voor niet-juristen werkzaam bij de overheid onmisbaar. En bovendien erg handig. Want de systematische opbouw van de Awb is ook een belangrijk hulpmiddel en houvast in het dagelijkse werk van beleidsmedewerkers, vergunningverleners, (plan)toetsers, handhavers, subsidieverleners en anderen die communiceren met partijen buiten de overheid.

Een burger schrijft de gemeente een brief en vraagt om planologische medewerking voor de bouw van een nieuwe woning. Een bedrijf mailt de provincie met de vraag om vanwege overlast bomen te snoeien langs de provinciale weg. Een toezichthouder wil tijdens een bedrijfscontrole bepaalde documenten meenemen. In deze en vergelijkbare situaties is het belangrijk te weten hoe het juridisch zit. Is er sprake van een aanvraag? Is de reactie daarop een besluit waarbij rechtsbescherming (mogelijkheid bezwaar/beroep) geldt? Wie mag waarover beslissen? Hoe zit het met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Wat mag een toezichthouder eigenlijk? Dit soort vragen en uiteraard de antwoorden daarop staan centraal tijdens deze studiedag voor niet-juristen. Aan de hand van actuele voorbeelden uit de rechtspraak vertalen we de Awb naar de concrete, dagelijkse praktijk van niet-juristen bij de overheid!

U wordt van harte uitgenodigd om zowel vooraf als tijdens de studiedag uw eigen vragen en praktijkvoorbeelden in te brengen. Voor vragen en discussie is uiteraard voldoende gelegenheid. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak.  

Voor wie:

De doelgroep betreft (beleids)medewerkers, toetsers en beslissers op aanvragen/ vergunningverleners, toezichthouders en handhavers werkzaam bij de overheid die als niet-jurist met algemeen bestuursrecht in aanraking komen.

De te behandelen onderwerpen:

 • De Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 • Wat is een besluit? En wat maakt het uit?
 • Voorbereiden van besluiten (voorbereidingsprocedures);
 • Wat is een bestuursorgaan?
 • Wie is belanghebbende onder de Awb (en mag dus bestuursrechtelijke mee-discussiëren)?
 • Hoe zit het met rechtsbescherming (bezwaar, beroep)?
 • Procederen bij de bestuursrechter (o.a. bestuurlijke lus en relativiteitsvereiste);
 • Bevoegdheden: attributie, delegatie en mandaat;
 • Niet-tijdig beslissen;
 • Toezicht en handhaving;
 • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.

Docent:

mr. drs. Maarten Eurlings is werkzaam als advocaat bij de provincie Gelderland. Maarten is gespecialiseerd in de overheids- en vastgoedpraktijk en volgt de juridische actualiteit hierover op de voet. Voor zijn overstap naar de advocatuur was Maarten onder meer werkzaam als vastgoed-/  en grondzakenjurist.