Actualiteiten Kruimelgevallenlijst artikel 4 bijlage II Bor

Kruimelgevallenlijst

 

Actualiteiten Kruimelgevallenlijst artikel 4 bijlage II Bor

 

Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht staat niet alleen bekend om de regeling voor vergunningvrij bouwen, maar ook om de zogenaamde “Kruimelgevallenlijst” uit artikel 4. Deze lijst wordt in de praktijk door gemeenten zeer vaak toegepast om afwijkingen van een bestemmingsplan relatief eenvoudig toe te kunnen staan. De wetgever heeft de Kruimelgevallenlijst in de afgelopen jaren meerdere malen gewijzigd en uitgebreid, om deze nog beter te laten aansluiten op de wensen uit de praktijk. Tijdens de cursus zullen de wijzigingen van 1 november 2014 en 9 september 2015 nader worden besproken. Aangezien de kruimelgevallenlijst zeer vaak wordt toegepast, is er inmiddels een groot aantal uitspraken voorhanden waarin de toepassing en uitleg van de kruimelgevallenlijst wordt verduidelijkt. De belangrijkste uitspraken zullen uitgebreid aan de orde komen.

De cursus is praktisch van aard en uiteraard is er ruimte voor vragen vanuit de cursisten. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie en relevante jurisprudentie en achtergrondinformatie.

 

Voor wie:

Deze studiemiddag is bedoeld voor beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening, juristen en juridisch medewerkers werkzaam bij gemeenten.

De te behandelen onderwerpen:

  • Belangrijkste wijzigingen van de Kruimelgevallenlijst;
  • Recente jurisprudentie;
  • Bijzondere procedurele aspecten;
  • Combineren van de verschillende onderdelen/activiteiten uit artikel 4;
  • Verhouding tot overige wettelijke afwijkingsinstrumenten;
  • Uitzonderingen uit artikel 5, o.a. toename aantal woningen en MER;
  • Vragen vanuit de cursisten.