Actualiteiten grondzaken

Grondzaken

 

Actualiteiten grondzaken

Vastgoedtransacties, overeenkomsten over grondexploitaties en grondbeleid zijn interessante en dynamische onderwerpen. Ook vanuit juridische optiek valt hierover het nodige te melden. Tijdens deze actualiteitenmiddag Grondzaken gaan we aan de hand van actuele voorbeelden uit de rechtspraak in op de dagelijkse grondzakenpraktijk. Welke interessante uitspraken heeft de rechter recent gedaan over vastgoedtransacties? En welke over de grondexploitatiewet? Ook samenwerking bij gebieds- en locatieontwikkeling en de toepassing van de staatssteunregels zijn vaste ingrediënten voor een actualiteitenmiddag over Grondzaken.

U wordt van harte uitgenodigd om zowel vooraf als tijdens de studiemiddag uw eigen juridische vragen in te brengen. Voor vragen en discussie is uiteraard voldoende gelegenheid. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak. 

Voor wie:

Deze actualiteitenmiddag is met name bestemd voor (beleids)medewerkers van (gemeentelijke) afdelingen grondzaken, vastgoed en vastgoedbedrijven en voor (beleids)medewerkers in de RO-sector.

De te behandelen onderwerpen:

  • Actuele voorbeelden uit de rechtspraak over vastgoedtransacties (goederen-/verbintenissenrecht);
  • Grondexploitatiewet (afdeling 6.4 Wro);
  • Samenwerking bij gebieds-/locatieontwikkeling;
  • Grondzaken en de staatssteunregels;
  • Actuele jurisprudentie;
  • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.

Reactie van eerdere deelnemer(s):

“Alle” actualiteiten goed aan bod gekomen.

Interessant verhaal, goed ingegaan op de vragen en helder gepresenteerd.

Docent:

mr. drs. Maarten Eurlings is werkzaam als advocaat bij de provincie Gelderland. Maarten is gespecialiseerd in de overheids- en vastgoedpraktijk en volgt de juridische actualiteit hierover op de voet. Voor zijn overstap naar de advocatuur was Maarten onder meer werkzaam als vastgoed-/  en grondzakenjurist.

||