Aanbesteden van subsidies

Subsidies

 

Succesvol aanbesteden van subsidies

Steeds vaker worden subsidies in concurrentie verstrekt. Ondernemingen krijgen dan de mogelijkheid om mee te dingen naar een subsidie. De keuze voor deze vorm van subsidieverstrekking heeft veel raakvlakken met het (formelere) aanbestedingsrecht. De vraag kan dan ook gesteld worden of de fundamentele aanbestedingsrechtelijke beginselen van toepassing zijn op een subsidietender. Zo ja, dan wordt ook het subsidierecht strikter. Uiteraard moet wel rekening worden gehouden met de beperkingen die uit het bestuursrecht voortvloeien. Een andere vraag is of het mogelijk is om aanbestedingsrechtelijke opdrachten door middel van een subsidietender te verstrekken. En wat betekent het aanbesteden van subsidies voor de staatssteunregels? Is een subsidie staatssteunproof als de subsidie in concurrentie is verstrekt?

De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus. Daarin zitten de powerpoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak.

 

Voor wie:

De doelgroep betreft juristen en juridisch medewerkers die werkzaam zijn bij overheden en op enigerlei wijze betrokken zijn bij Europese en nationale aanbestedingsregelgeving en (Europese) aanbestedingsprocedures. Daarnaast een ieder die te maken heeft met (het verstrekken van) subsidies. Voorts zij die vanuit hun (inkoop)functie te maken hebben met het aanbestedingsrecht en inkooptrajecten.

De te behandelen onderwerpen:

  • Wat is een subsidietender: wat zijn de kenmerken ervan en waarin verschilt een subsidietender van een ‘normale’ subsidieverstrekking?
  • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen een subsidietender en een aanbestedingsprocedure? Misschien nog belangrijker: kan een subsidie onder omstandigheden tegelijkertijd een aanbestedingsrechtelijke overheidsopdracht zijn?
  • Subsidietenders in de praktijk: waarop moet worden gelet bij een subsidietender, wat zijn de do’s en don’ts;
  • Het aanbesteden van subsidies en het staatssteunproof maken van subsidies;
  • Door deelnemers in te brengen praktijkvragen.